Kvantefysik: Studieforløb – Eksperimentel Højenergifysik

Studieforløbet i eksperimentel højenergifysik kan følges under specialiseringen i kvantefysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Universets allermindste bestanddele og allerførste øjeblikke kan undersøges ved CERN, det europæiske laboratorium for atomforskning ved Genève i Schweiz, hvor en 27 km lang underjordisk atomaccelerator opererer med så kolossalt høje energier, som herskede i sekunderne lige efter Big Bang. Desuden forsker vi i neutrinoer ved IceCube-eksperimentet på Sydpolen.

Du får mulighed for at arbejde med den fysik, der skal til for at opklare hvad universets mindste bestanddele bestod af i de første millisekunder efter Big Bang for 14 milliarder år siden, og hvilke kræfter, der binder dem sammen.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på eksperimentel højenergifysik. Eksemplet tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics Elementary Particle Physics

Particle Physics Phenomenology

Vælg 2 af følgende:

Vælg 1 af følgende:

Applied Statistics: From Data to Results**

Vælg 1 af følgende:

2. år

Vælg 1 af følgende:

  • Speciale
  • Valgfrit/ begrænset valgfrit kursus

Vælg 1 af følgende:

  • Speciale
  • Valgfrit/ begrænset valgfrit kursus
Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit / valgfrit kursus / speciale

* Du må højst tage ét 7,5 ECTS projekt uden for kursusregi i løbet af kandidatuddannelsen.
** Dette kursus kan også med fordel tages på 3. år af bacheloruddannelsen.
*** Dette kursus kan tages som valgfrit. Der må højst vælges to valgfri kurser i alt.