Kvantefysik: Studieforløb – Kvanteoptik

Studieforløbet i kvanteoptik kan følges under specialiseringen i kvantefysik. Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Moderne forskning indenfor kvantefysik går ud på at kunne kontrollere kvante-mekaniske systemer med mange elementer, som indbyrdes påvirker hinanden – det involverer kvantetilstande af lys, samspillet mellem lys og stof, atomare gasser og kondensater, og faststoffysik på nanometerskala ved ultralave temperaturer.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag du bør følge for at fokusere din specialisering på kvanteoptik. Du kan også kontakte underviserne på de anbefalede kurser. De kan hjælpe med at tilrettelægge et forløb, der passer til dig.

Eksemplet herunder tager udgangspunkt i, at du har studiestart i september:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Quantum Mechanics

Vælg 2 af følgende:

Advanced Quantum Optics and Photonics Quantum Information

Quantum Optics

Vælg 1 af følgende:

 • Begrænset valgfrit kursus
 • Valgfrit kursus
 • Projekt uden for kursusregi
 • Speciale

Vælg 1 af følgende:

 • Begrænset valgfrit kursus
 • Valgfrit kursus
 • Projekt uden for kursusregi
 • Speciale
2. år

Vælg 1 af følgende:

 • Begrænset valgfrit kursus
 • Valgfrit kursus
 • Projekt uden for kursusregi
 • Speciale

Vælg 1 af følgende:

 • Begrænset valgfrit kursus
 • Valgfrit kursus
 • Projekt uden for kursusregi
 • Speciale
Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit / valgfrit kursus / speciale