Ansøgning og optagelse

ucph

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet (retskravsbachelorer).
  2. Ansøgere med en bachelorgrad i geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet eller ansøgere med en bachelorgrad i geografi fra et andet dansk universitet.
  3. Ansøgere med en bachelorgrad i en af de øvrige direkte
  4. Ansøgere med en bachelorgrad i naturvidenskab
  5. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

  • Antal ECTS i kurser indenfor områderne geografi og geoinformatik.