Faglig profil og job

Du skal læse kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik, hvis du fx er interesseret i, hvordan vi mennesker og vores omgivelser spiller sammen. Både herhjemme og på tværs af forskellige samfundsgrænser og miljøhensyn. Du får mulighed for at tænke på tværs af faggrænser. Fra samfundsvidenskab til naturvidenskab.

Du skal beskæftige dig med emner som fx miljøforvaltning, miljøpolitik, naturbeskyttelse, forurening, klimaforandringer, byplanlægning, udvikling og fattigdom i u-lande samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund. Som studerende i geografi & geoinformatik lærer du at analysere lokale, nationale og globale problemstillinger på et tværvidenskabeligt grundlag.

Jobmuligheder

Verden er så at sige din arbejdsplads. Geografer og geoinformatikere ansættes i mange forskellige typer af job. Både inden for den offentlige administration eller i private virksomheder samt som undervisere og forskere på forskellige niveauer. Typisk ansættes geografer på baggrund af deres problem- og projektorienterede tilgang til opgaverne. Kombinationen imellem 'bredde' og 'dybde' betyder, at geografer ansættes i mange forskellige typer af job, som fx:

  • Det private erhvervsliv, fx i rådgivende ingeniørfirmaer.
  • Den offentlige administration som fx byplanlæggere, projektkoordinatorer, miljømedarbejdere, fritidskonsulenter, erhvervsudviklingskonsulenter, studie- og erhvervsvejledere.
  • Du kan også blive AC-fuldmægtig i internationale organisationer som fx Mellemfolkeligt Samvirke eller FN - bl.a. som udstationeret.
  • Konsulenter i interesseorganisationer.
  • Forskere eller gymnasielærere.

Jobmulighederne som geograf eller geoinformatiker spænder vidt.

Læs mere om undervisning og opbygning på uddannelsen