Interview med Divya Das Andersen

- Færdiguddannet geograf

Da jeg efter gymnasiet skulle til at vælge studium var jeg ikke i tvivl. Jeg ville have en uddannelse inden for det naturvidenskabelige felt med muligheder med det kulturvidenskabelige. Og det fandt jeg i geografien. Studiet sigter bredt, og på bachelordelen får man lov til at snuse til alle aspekter af geografien. Lige fra læren om klimaet til jordbundskemi og kulturlandskabets arealanvendelse. De to sidstnævnte var, hvad jeg faldt for ved studiet.. At se meningen med at få natur og kulturvidenskaben til at gå op i en højere enhed - ikke bare teoretisk, men i lige så høj grad praktisk. For på geografistudiet er mulighederne store for at omsætte teori til praksis gennem øvelser og feltarbejde ude i naturen. Og netop det aspekt gør studiet nærværende. 

Jeg brugte de sidste to år af mit studie som studentermedhjælp på Fødevareøkonomisk Institut, Studenterjobbet gav mig blod på tanden hvad angår forskning inden for de områder der interesserede mig; nemlig dansk landbrugs arealanvendelse under indflydelse af EU's landbrugspolitik. Men jobmarkedet var trængt inden for mit ønske-område. Så jeg søgte bredt.

I jobbet som tv-meteorolog øjnede jeg en mulighed for at kombinere min viden med de metoder jeg i øvrigt tilegnede mig under studiet. Metoder, der har givet mig grundviden i formidlingens kunst - både skriftligt og mundtligt samt evnen til at tænke logisk og kreativt. Hver arbejdsdag for mig i DR kan karakteriseres som en mundtlig eksamen med forberedelse, hvor jeg skal sætte mig ind i de vejrmæssige betingelser og formidle vejrudsigter til et bredt publikum. Samtidig skal jeg bruge min kreative sans så alle vejrudsigterne får deres helt eget præg.

Hvor dette job fører mig hen i fremtiden er uvist. Men med en uddannelse i Geografi kan man blive alt mellem himmel og jord.