Interview med Dorthe Petersen

- Færdiguddannet geograf

Jeg startede med at læse geografi, da jeg i gymnasiet blev utrolig inspireret af fagets mange muligheder og ikke mindste bredden i faget, som senere har vist sig at være en kæmpe styrke i forhold til de jobs, jeg har haft, siden jeg blev færdig i 1994. 

Jeg havde i min vildeste fantasi ikke troet, at jeg skulle beskæftige mig med det, jeg gør i dag - nemlig at være ansat som konsulent i Amtsrådsforeningen og i skrivende stund være på vej i Undervisningsministeriet, hvor jeg netop er blevet ansat i en projektenhed, der har til opgave at forberede en reform af voksenvejledning - et initiativ hvor der fra regeringens side er stor bevågenhed. 

Da jeg startede med at læse geografi, var min interesse byudvikling og erhvervsudvikling. Jeg var derfor heller ikke i tvivl, da jeg skulle vælge retning, nemlig at jeg skulle være kulturgeograf med specialområde inden for bygeografien. 

Udover at jeg har fået stor indsigt i den generelle by- og samfundsudvikling med et teoretisk perspektiv, har det bragt mig rundt i de fleste af de europæiske storbyer. Her har jeg iagttaget byerne med geografiske briller. Et interessant studie, der ikke bare har handlet om at se på arkitektur - men også et studie i at forstå de processer, der ligger bag de enkelte byers udvikling.

Et halvt års studium i Lissabon som Erasmusstuderende fik mig til at forstå, hvilken kvalitet netop den danske geografiuddannelse har. Det, at studiet og undervisningsformen er bygget op omkring forelæsninger, øvelser, studieture og projektskrivning, gør, at man som studerende virkelig får kendskab til forskellige måder at formidle på - måder man skal benytte, når man er i job.

I både mit nuværende og i mine tidligere jobs skal jeg kunne holde oplæg, arbejde projektorienteret og tværfagligt og kunne løse opgaver selvstændigt. Det er ikke noget, man bare lærer fra den ene dag til anden - men det er en udviklingsproces, som for mig allerede startede, da jeg læste geografi, da det er en naturlig del af undervisningsformen på studiet, og hvor der bliver arbejdet meget med formidling.

Da jeg blev færdig med geografistudiet, var jeg overbevist om, at jeg skulle arbejde med byudvikling. Jeg havde forestillet mig et job som planlægger i en kommune eller amt, og mit første job mindede da også om en planlæggerstilling. Jeg blev nemlig umiddelbar efter mit speciale ansat i Øresundskomiteen, hvor jeg fik til opgave at udarbejde en rapport om fiskerierhvervets udvikling i Øresundsregionen - her fik jeg for alvor brug for de kvaliteter, som geografiuddannelsen havde givet mig, nemlig at kunne skabe initiativ, overskue, analysere og løse opgaver selvstændigt. 

Efter jobbet i Øresundskomiteen blev jeg ansat som undervisningsassistent på Geografisk Institut, Københavns Universitet, hvor jeg underviste i bygeografi - sideløbende med dette job var jeg kursusleder på Læreanstalternes Fællesbyplankursus - et tværfagligt kursus med fokus på bymæssige problemstillinger.

Jeg holdt stadig fast i bygeografien, da jeg efter jobbet på Læreanstalternes Fællesbyplankursus blev ansat på fuld tid på geografisk institut som amanuensis, en kombinationsstilling som indeholder både forskning og undervisning.

Jeg fandt dog ud af, at jeg ikke skulle forske og søgte derfor efter 2 år i Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor jeg blev ansat som fuldmægtig. I dette job arbejdede jeg med tværgående udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne og for første gang, siden jeg blev færdig, var det et arbejde, der ikke havde fokus på byer. Men trods at byudviklingen nu var skiftet ud med arbejdsmarkedspolitik, var min uddannelsesmæssige baggrund en stor styrke.

Igen må jeg nævne bredden i faget og ikke mindst de analytiske kvalifikationer, som havde fået bygget op gennem studiet, og som virkelig kom mig til gode i mit job. Efter Arbejdsmarkedsstyrelsen blev jeg ansat som fuldmægtig i Undervisningsministeriet i økonomistyringskontoret - et spændende og krævende job tæt på de politiske beslutninger. Igen kunne jeg konstatere, at mange af de redskaber, som jeg har lært på universitetet, kom mig til gavn - nu var det bare med en økonomisk problemstilling som udgangspunkt. 

Geografistudiet har været med til at give mig sammenhæng og helhedsforståelse - denne styrke har jeg specielt kunne bruge i mit job som konsulent i Amtsrådsforeningen, hvor mine arbejdsopgaver spænder over et bredt felt med et fokus på organisation- og kompetenceudvikling af sundhedspersonale på sygehusene, efter- og videreuddannelse af sygeplejersker, opgaver relateret til strukturkommissionen samt en servicering af de amtslige politikere. 

Mine erhvervserfaringer har betydet, at jeg selvfølgelig har fået indsigt i forskellige problemstillinger og det at skulle arbejde i en politisk verden, hvor udgangspunktet er at arbejde procesorienteret og tværfagligt. Det sidste er specielt en kompetence jeg har fået igennem geografistudiet, og som jeg har skullet bruge, uanset hvilket job jeg har haft. 

Nu er jeg som sagt på vej tilbage i Undervisningsministeriet - endnu tættere på de politiske beslutninger - men jeg har ikke helt mistet mit udgangspunkt nemlig bygeografien - det kan jeg slet ikke undvære, og jeg kan heller ikke undvære miljøet på geografi. Jeg er derfor så heldig at jeg har et eksternt lektorat på Geografisk institut, hvor jeg blandt andet underviser nye studerende i by- og regionalgeografi, og måske kommer jeg til at undervise dig.