Et fag med stor alsidighed

- Interview med Jakob Villien, færdiguddannet geograf

Atkins er ikke så stort i Danmark, men på europæisk plan er det det største rådgivende ingeniør-firma. Jeg arbejder i firmaets miljøafdeling og mine arbejdsopgaver er mange og forskellige. F.eks. arbejder jeg også med arbejdsmiljø og økonomi, som jo ikke er det, man forestiller sig en geograf beskæftiger sig mest med.

Men i mit job nytter det ikke at være for specialiseret. Man skal være parat til at omstille sig. Lige nu arbejder jeg på en opgave for Shell, men vil på sigt være involveret i projekter indenfor miljørådgivning, Geografiske Informations Systemer (GIS), VVM rådgivning samt øvrige opgaver inden for jernbanen.

Under min studietid arbejdede jeg for Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) som forskningsassistent. Hvis man vil læse et fag med stor alsidighed, så er geografi et glimrende valg. Det giver mulighed for fordybelse inden for specifikke emner, samt tværfaglige emner og benytter både feltstudier og teoretiske tilgange. Dette giver en god bredde i den faglige kunnen som er yderst nyttig i såvel den private som den offentlige sektor. Dermed er den vifte af virksomheder som kan bruge en geograf ligeså bred som de emner faget berører.

Jakob Villien, 28 år, geograf. Ansat i det rådgivende ingeniørfirma Atkins.