Byplanlægger med interesse for økonomi og udvikling

Interview med Jeppe Bo Svendsen, nyuddannet geograf

Jeppe Bo Svendsen, nyuddannet geograf fra Københavns Universitet

Hvad fik dig til at vælge at læse geografi?
Jeg læste min bachelor på en ingeniøruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet, der hedder By-, Energi- og miljøplanlægning, hvor jeg mest fokuserede på byplanlægning. Da jeg skulle vælge min kandidatuddannelse, valgte jeg at skifte studie til geografi på Københavns Universitet, fordi jeg her kunne få et mere samfundsfagligt perspektiv på byplanlægningen. På geografi er der større vægt på den teoretiske forståelse af de processer, som byplanlægning påvirker, hvorimod der på ingeniørstudiet er en mere teknisk tilgang.

Hvordan forløb din kandidatuddannelse?
På min kandidatuddannelse tog jeg fag i økonomisk geografi og lærte om sammenhængen mellem byers og økonomiers udvikling. Undervisning i sammenhængen mellem virksomheders geografiske placering og økonomiske udvikling var en øjenåbner for mig. Det gav mig lyst til at være med til at påvirke udviklingen gennem byplanlægning.

Hvad arbejder du med i dag?
I dag arbejder jeg som byplanlægger i Hørsholm Kommune. Det er et spændende og alsidigt arbejde, hvor man både skal orientere sig i forhold til landsdækkende lovgivning og hensyn og meget lokale problematikker. Som byplanlægger er man med til at skabe nogle af de strukturer, der former udviklingen og mulighederne for borgere og virksomheder, og samtidig er man med til at administrere de samme planer og love. Man får altså en mulighed for både at skabe rammer og afprøve, hvordan de virker ude i virkeligheden.

Kan du beskrive en typisk arbejdsdag for dig?
En typisk arbejdsdag går med meget forskelligartede opgaver. Jeg laver sagsbehandling som at udforme lokalplaner på baggrund af borgere og virksomheders ansøgninger. Samtidig udfylder jeg en embedsmandsrolle, hvor jeg med min specialiserede viden skal gøre politikerne i stand til at træffe beslutninger om sager, der berører mit område.

Hvordan bruger du geografi i dit arbejde i dag?
Jeg bruger min viden fra geografi, når jeg skal vurdere hvilke udfordringer, kommunen skal løse i fremtiden, og hvordan disse udfordringer kan analyseres. Jeg bruger også min uddannelse, når jeg skal give bud på hvilke udviklingsmuligheder, kommunen har.

Har uddannelsen klædt dig godt på til arbejdslivet? Eller var det nærmere studiejobs, der førte dig derhen hvor du er i dag?
Jeg har ikke haft studiejobs, og det fortryder jeg i dag. Når det er sagt, føler jeg bestemt, at min uddannelse har givet mig alle de kvalifikationer, som mit job kræver.

Er der en bestemt retning inden for geografi, som du har valgt?
Da jeg ikke læste min bachelor på geografi, har jeg ikke været ude i alle de mange retninger, som geografi spænder over. Det kan jeg godt ærgre mig over i dag, men det ville nok ikke have ændret på, at det er økonomisk geografi, som jeg finder mest interessant og derfor valgte at beskæftige mig med på kandidatuddannelsen.

Var der bestemt kurser på geografi, der ledte dig i den retning, som du arbejder med i dag?
Der er ingen tvivl om, at det var kurser på geografi, der har styret, hvad jeg gerne vil arbejde med. Høgni Kalsø Hansens ‘The Dynamics of City Regions’ og Lars Winthers ‘Production and Regulation of Landscapes’ har givet mig en stor interesse for interaktionen mellem økonomi og byplanlægning.

Har du et godt råd til personer, der er i tvivl om hvad de skal vælge af uddannelse?
Brug tid på at undersøge, hvilke muligheder der er. Hvis du gerne vil arbejde med et særligt felt, er der som regel forskellige uddannelsesveje, du kan gå. Måske også nogen som du ikke har hørt om. Tænk ikke kun over, hvad der er spændende, men også over, hvad du er god til, og hvordan du godt kan lide at arbejde. Og vær ikke så bange hvis du har svært ved at finde det perfekte drømmestudie. Det findes sikkert ikke. Til gengæld kan du ofte være med til at forme din uddannelse undervejs i takt med, at du finder ud af, hvad du synes er mest interessant.