Vælg uddannelse efter interesse!

Interview med Katrine Maria Lund Johansen, nyuddannet geograf

Hvad fik dig til at vælge at læse geografi?

Det var først og fremmest min interesse for både mennesker og natur, og hvordan det spiller sammen på en bæredygtig måde. Muligheden for at komme ud og lave feltarbejde tiltalte mig også meget.

Hvad arbejder du med i dag?

Jeg arbejder for konsulentvirksomheden Rambøll, og mit område er forurenet jord og grundvand. Det vil bl.a. sige undersøgelser med prøvetagning af jord, vand og poreluft for at afgrænse en forurening. Det kan være et krav fra kommunens side, at udgravningen af jord sker under et miljøteknisk tilsyn, og i sådanne tilfælde kan det være mig, der forestår tilsynet. Jeg laver også historik på en given grund og kortlægger potentielle forureningskilder og så undersøger jeg tidligere aktiviteter på grunden. Det kan være, at der har ligget en maskinstation, hvor de har brugt affedtningsmidler, olieprodukter og køle- og smøremidler, og der kan det være interessant at kortlægge affedtningsanlæg, gulvafløb, kloakker og tanke til olie og smøremidler.

Kan du beskrive en typisk arbejdsdag for dig?

Jeg har ikke rigtigt en typisk arbejdsdag, da jeg både arbejder med store projekter, som varer flere uger, og med mindre projekter, som blot kræver to timer. Denne afveksling er netop noget af det, som tiltaler mig ved mit job. Jeg er med til interne afdelingsmøder og møder med kunder, hvor et projekt afklares. Så kan jeg arbejde på et undersøgelsesoplæg, hvor jeg undersøger historikken og identificerer potentielle forureningskilder og på den baggrund beskriver et analyseprogram for at afgrænse en forurening.

Det kan også være, at jeg på et andet projekt skal måle PID (Photo Ionization Detection - måler koncentrationen af organiske komponenter) på nogle jordprøver, som en entreprenør har bragt ind fra en given lokalitet. Her skal udvælges hvilke prøver, som skal sendes til analyse for at få kendskab til den stofspecifikke forurening.

Hvordan bruger du faget geografi i dit arbejde i dag?

En stor del af uddannelsen er at lære at tilegne sig viden og analysere komplekse problemstillinger. Da geografi netop omhandler mange processer (bl.a. biologiske, kemiske, fysiske og antropogene) og samspillet mellem disse, så er jeg vant til at skulle analysere problematikker, hvor der skal tages højde for mange ting, og hvor der ikke nødvendigvis kun er ét facit. Denne kompetence drager jeg stor nytte af dagligt i mine projekter.

Har uddannelsen klædt dig godt på til arbejdslivet? Eller var det nærmere dine studiejobs, der førte dig derhen, hvor du er i dag?

Fagligt har uddannelsen lært mig om de emner, som jeg dagligt beskæftiger mig med. Mit studiejob i Frederiksberg Kommune lærte mig at have gang i mange projekter samtidigt og at prioritere blandt arbejdsopgaver så både kolleger og borgerne blev tilgodeset.. Denne erfaring benytter jeg mig af dagligt.

Har du valgt en bestemt faglig retning inden for geografi?

Da jeg startede på studiet var jeg interesseret i kulturgeografi, men på tredje år blev jeg mere interesseret i naturgeografi og valgte den retning på kandidaten.

Var der et bestemt kursus på geografi, der gjorde særligt indtryk på dig og evt. ledte dig i den retning, som du arbejder med i dag?

Det var nok faget ”terrestrisk miljøkemi” som jeg tog på 3. år, som vakte min interesse for naturgeografien. Det fik mig til at fokusere på fag om jordbundsforhold og klima. Siden mit 3. år på studiet har jeg således vidst, at jeg ville arbejde med jord. Men forurenet jord fik jeg først interesse for efter studiet, og jeg supplerede derfor med et kursus på DTU.

Har du et godt råd til en person, der er i tvivl om, hvad de skal vælge af uddannelse?

Man skal helt klart vælge uddannelse ud fra interesse. Om der er jobsikkerhed eller ej, er ikke til at spå om 5 år ud i fremtiden. Jeg synes også, man skal give sig selv lov til at ændre studie eller retning inden for studiet og eventuelt supplere med flere kurser efterfølgende, hvis det er med til at få én i den retning, man ønsker.