Undervisning og opbygning

På geografi og geoinformatik kan du vælge mellem disse specialiseringer:

Du har også mulighed for at læse geografi med sidefag.

Du kan vælge at supplere din kandidatuddannelse med et virksomhedsprojekt eller et studieophold i udlandet. Du kan også supplere din uddannelse med kurser, der udbydes af andre institutter eller universiteter i Danmark. Din uddannelse varierer mellem holdundervisning, projektopgaver og feltstudier, så du som studerende både får en faglig og praktisk viden samt analytiske og metodiske kvalifikationer.

Det er en god ide, at du tidligt i dit uddannelsesforløb får en fornemmelse af, hvad dit speciale skal omhandle. På den måde kan du i samarbejde med en underviser finde frem til de begrænset valgfrie og valgfrie kurser, som passer ind i din faglige profil. Hvad angår dit speciale, så kan det bestå af både teori og feltarbejde. Du kan vælge et emne i tilknytning til din vejleders forskningsprojekter, men du kan også samarbejde med forskningsvirksomheder eller industrien.