Specialisering i geografi og geoinformatik

På geografi og geoinformatik kan du vælge mellem disse specialiseringer:

Geoinformatik

En kandidat med specialiseringen ”Geoinformatik” vil have kompetencer til at arbejde på et højt videnskabeligt og anvendelsesorienteret niveau med bl.a. nyeste digitale rumlige data, analyseværktøjer og GIS/EO-software, integration af geoinformatik i forskellige videnskabelige felter, bl.a. miljøovervågning og modelling fra lokal til global skala.

Læs mere om Geoinformatik

Naturgeografi

En kandidat med specialiseringen ”Naturgeografi” vil have kompetencer til at arbejde på et højt videnskabeligt og anvendelsesorienteret niveau med bl.a. den nyeste viden om geomorfologiske processer, jordbundens udvikling og fluviale-, marine- og estuarinemiljøer set i lyst af klimaforandringer, arealanvendelse og forurening.

Læs mere om Naturgeografi

Kulturgeografi

En kandidat med specialiseringen ”Kulturgeografi” vil have kompetencer til at arbejde på et højt videnskabeligt og anvendelsesorienteret niveau med bl.a.  avancerede social-, økonomisk- og udviklingsgeografiske teorier. Kandidaten vil forstå globaliseringsprocesser og deres geografiske implikationer på forskellige skala fra lokal til global og kunne analyserer, hvordan disse udmønter sig i rumlig planlægning.

Læs mere om Kulturgeografi