Geoinformatik

Kompetencer

Som kandidat med specialiseringen Geoinformatik vil du være i stand til at håndtere følgende emner på et højt videnskabeligt og anvendelsesorienteret niveau:

 • nyeste digitale rumlige data, analyseværktøjer og GIS/EO-software
 • integration af geoinformatik, herunder GIS og EO, i forskellige videnskabelige felter, herunder miljøovervågning og modellering fra lokal til global skala

Færdigheder

Du vil være i stand til:

 • at udføre avancerede GIS/EO-baserede rumlige analyser baseret på relevante datasæt og relevante metoder
 • at håndtere relevant GIS/EO-software på et højt niveau, herunder programmering og automatisering
 • at foretage effektiv visuel kommunikation af rumlige data og resultaterne af rumlige analyser
 • at vælge passende jordobservationsdata og metode til områder, der omfatter samspillet mellem miljømæssige ressourcer, global og lokal arealanvendelsesdynamik og -forvaltning samt globale klimaforandringer
 • at vurdere datakvaliteten, f.eks. med hensyn til usikkerhed, med henblik på at forstå og beskrive begrænsningerne af aktuel EO- og GIS-teknologi
 • at integrere EO-data med andre data i et GIS-miljø
 • at formidle resultaterne af forskning og projekter mundtligt såvel som skriftligt

Viden

 • teori og begreber inden for GIS, GI-videnskab og remote sensing (Earth Observation/EO)
 • avanceret anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) inden for geografi, herunder rumlig planlægning
 • erhvervelse, behandling og anvendelse af moderne remote sensing til miljøovervågning og modellering
 • avancerede metoder til rumlig analyse og modellering
 • programmering, tilpasning og automatisering i GIS
 • forskellige GIS/EO-platforme
 • relevante GIS-datamodeller
 • avancerede algoritmer til miljøovervågning inden for optisk og termisk infrarød remote sensing
 • behandling af data fra registre og digitale kort
 • avancerede metoder til kortlægning og visualiseringer

Uddannelsesforløbet kan forløbe på to måder, afhængig af om du skriver et speciale på 45 eller 60 ECTS.

Uddannelsesforløb ved speciale på 45 ECTS:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 45 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 45 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Remote Sensing of the Bio-Geosphere Advanced Geoinformatics Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Speciale
Begrænset valgfrit kursus

Uddannelsesforløb ved speciale på 60 ECTS:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 30 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Remote Sensing of the Bio-Geosphere Advanced Geoinformatics Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år
Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge kurser svarende til mindst 15 ECTS fra nedenstående liste:

Dine resterende begrænset valgfrie kurser vælger du fra nedenstående liste: