Kulturgeografi

En kandidat med specialiseringen ”Kulturgeografi” vil have kompetencer til at arbejde på et højt videnskabeligt og anvendelsesorienteret niveau med bl.a.  avancerede social-, økonomisk- og udviklingsgeografiske teorier. Kandidaten vil forstå globaliseringsprocesser og deres geografiske implikationer på forskellige skala fra lokal til global og kunne analyserer, hvordan disse udmønter sig i rumlig planlægning.

Viden om

 • Teoretiske tilgange til at forstå kulturgeografi, hvilket inkluderer konceptualisering af tid og rum. Uddannelsen omhandler social-, økonomisk- og udviklingsgeografi, samspillet mellem mennesker og miljø samt rumlig planlægning. Det er muligt enten at fokusere på det globale Nord eller det globale Syd
 • Globaliseringsprocesser og deres geografiske implikationer på forskellige skala fra lokal til global. Dette inkluderer forståelsen af globale værdikæder, migration, urbanisering, arealanvendelse, rural-urban sammenhænge samt transformationer af byer, regioner og landskaber
 • Sammenhængene mellem miljømæssige forandringer og menneskelige aktiviteter, hvilket blandt andet omhandler robusthed, sårbarhed og tilpasningsprocesser.
 • De sociale, politiske og økonomiske processer og drivkræfter bag distribution, placering og vækst af menneskelige aktiviteter
 • Geografisk ulige udvikling og konsekvenserne for urban og regional udvikling og de rurale og urbane levebrødsbetingelser
 • Rumlig planlægning og forskellige styreformer og politiske netværk

Færdigheder

Du vil være I stand til at:

 • Arbejde på et højt videnskabeligt niveau med fokus på anvendelse af en bred vifte af teoretiske og metodiske kulturgeografiske tilgange
 • Arbejde interdisciplinært med kulturgeografiske processer på forskellige skala
 • Arbejde individuelt og i teams med komplekse problemstillinger som skal håndteres og gøres medgørlige i konkrete projekter
 • Arbejde med og forstå implikationerne af tværkulturelle møder
 • Designe og leverer videnskabelig projekter inden for det kulturgeografiske felt
 • Præsenterer teoretiske argumenter, foretage teoretiske og empiriske undersøgelser og bruge de relevante teorier metoder og data for at levere en videnskabelig analyse
 • Udvælge hensigtsmæssige kvalitative og kvantitative metoder for problemorienteret projektarbejder
 • Planlægge og udføre feltarbejde og projekter
 • Indsamle og analyserer komplekse data fra forskelligartede kilder
 • Kommunikerer forsknings resultater og projekter mundtligt og skriftligt

Uddannelsesforløbet på specialiseringen kan forløbe på to måder, afhængig af om du laver et speciale på 45 eller 60 ECTS.

Uddannelsesforløb ved speciale på 45 ECTS:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 45 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 45 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Environment, Society and Development Transformation of Cities and Landscapes: Globalisation and Local Strategies Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Speciale
Begrænset valgfrit kursus

Uddannelsesforløb ved speciale på 60 ECTS:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 30 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Environment, Society and Development Transformation of Cities and Landscapes: Globalisation and Local Strategies Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

 

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge kurser svarende til mindst 15 ECTS fra nedenstående liste:

Dine resterende begrænset valgfrie kurser vælger du fra nedenstående liste: