Naturgeografi

En kandidat med specialiseringen ”Naturgeografi” vil have kompetencer til at arbejde på et højt videnskabeligt og anvendelsesorienteret niveau med bl.a. den nyeste viden om geomorfologiske processer, jordbundens udvikling og fluviale-, marine- og estuarinemiljøer set i lyst af klimaforandringer, arealanvendelse og forurening.

Viden om:

 • Fysiske processer så som energiudveksling, vandbalancen og kulstofkredsløbet i økosystemer
 • Avanceret teoretisk forståelse af den nyeste forskning indenfor blandt andet økosystemer i arktisk, Danmark og tropiske lande med særlig fokus på jordbund, vegetation og ændringer i arealanvendelse
 • Samspillet mellem atmosfærisk cirkulation og energibalancen i relation til det globale klima og det hydrologiske kredsløb
 • Anvendelse af globale klimamodeller til at analyserer rumlige og tidsmæssige variationer i det globale klimasystem
 • Store fluviale- og estuarinelandskaber – deres tilblivelse og potentiale til at forklare miljømæssige forandringer
 • Metoder og udstyr til at studere fluviale-, marine- og estuarinemiljøer
 • Klimaforandringernes effekt på havspejlsstigninger og geomorfologiske ændringer i landskabet

Færdigheder

Du vil være I stand til at:

 • Forklare jordbundens rolle i sammenhæng med klimaforandringer, ændringer i arealanvendelse, kulstofkredsløbet og forurening
 • Forklare forholdet mellem klimasystemer, økosystemer og arealanvendelse i forskellige klimazoner
 • Forstå og analyserer sediment transport i fluviale-, marine- og estuarineområder
 • Bruge feltmetoder til at undersøge sedimenttransport fluviale-, marine- og estuarineområder
 • Forstå og forklarer fluviale- og estuarinelandskabers respons på ændringer i havspejlsniveauet og klimaforandringer
 • Identificerer og bruge relevante metoder for at undersøge kemiske og fysiske processer i jordbunden relateret til klimaforandringer, arealanvendelse og forurening
 • Identificerer og beskrive vigtige faktorer der kontrollerer en rækker biogeokemiske processer og den miljømæssige effekt af forurening og drivhusgasser
 • Undersøge forholdet mellem territoriale økosystemer og det globale klimasystem kontekstualiseret både i historisk og nutidig perspektiv og forskellige rumlige skala – fra sekunder til årtusinde og fra stomata til kontinenter.
 • Vurdere hvordan modeller baseret på forskellige skala og databaser, kan blive brugt til at forbedre forståelsen af nutidig og historisk klima og forudsige udviklingen i klimaforandringerne
 • Designe og leverer videnskabelig projekter om geomorfologi, sedimenttransport og landskabsprocesser.
 • Bedømme et videnskabeligt subjekt på basis af original videnskabelig litteratur
 • Kommunikerer forskningsresultater og projekter mundtligt og skriftligt

Uddannelsesforløbet på specialiseringen kan forløbe på to måder, afhængig af om du laver et speciale på 45 eller 60 ECTS.

Uddannelsesforløb ved speciale på 45 ECTS:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 45 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 45 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Ecosystems, Climate and Climate Change Fluvial and Estuarine Geoscience Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Speciale
Begrænset valgfrit kursus

Uddannelsesforløb ved speciale på 60 ECTS:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 30 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Ecosystems, Climate and Climate Change Fluvial and Estuarine Geoscience Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge kurser svarende til mindst 15 ECTS fra nedenstående liste:

Dine resterende begrænset valgfrie kurser vælger du fra nedenstående liste: