Faglig profil og job

Du skal læse en kandidat i geologi-geoscience, fordi du bl.a. kommer til at beskæftige dig med de processer, der er basis for vores eksistens: Jordens skabelse og udvikling. Du kommer også til at arbejde med problemer af mere rummelig og praktisk karakter. Fx grundvandsbeskyttelse, jordforurening, råstoffer, mineraler, naturressourcer, jordskælv, vulkanaktivitet og selvfølgelig de omsiggribende klimaforandringer, hvor videnskaben i disse år forsøger at finde løsninger og dermed formindske skaderne.

Geologi-geoscience er en sanselig videnskab, hvor nøgtern iagttagelse, erfaring og intuition hele tiden supplerer hinanden og kombineres med analyse og seriøse videnskabelige overvejelser. Samtidig kan du inddrage næsten alle naturvidenskabelige discipliner i arbejdet som geolog.

Kompetencer

På kandidatuddannelsen vil du:

  • Få et bredt kendskab til hovedområderne inden for geologi-geoscience og samtidig få specialviden inden for en velafgrænset del (linje) af fagområdet.
  • Få geologisk felterfaring og laboratorieerfaring.
  • Lære at analysere en geologisk problemstilling, opstille en arbejdsmodel, indsamle og analysere geologiske data og udarbejde en fagligt forsvarlig og detaljeret videnskabelig rapport (specialet).
  • Opnå relevante færdigheder indenfor IT, formidling og kommunikation og lære at udtrykke dig om og formidle geologiske emner på både dansk og engelsk.

Jobmuligheder

Kandidater i geologi-geoscience har en bred vifte af jobmuligheder i Danmark og i udlandet – både i offentligt og privat regi. De fleste jobtyper involverer feltarbejde, analyser og resultatformidling.

Geologer er ansat i staten, kommuner, offentlige styrelser, forskningsinstitutioner eller ved højere læreranstalter. Private ansættelser er fx i entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer.

Et stigende antal geologer arbejder med natur- og videnskabsformidling, udviklingsprojekter og IT.

Læs mere om undervisning og opbygning på uddannelsen