Study Geology at the University of Copenhagen

Mød en studerende og en professor fra kandidatuddannelsen i geologi-geoscience. Filmen er engelsksproget.

Geologi - En verden af muligheder - Sabrina Jensen

Cand. Scient. i hydrogeologi, Sabrina Jensen, taler her om sin tid som geologistuderende. Sabrina er i dag ansat i Vand og Forsyning på NIRAS. Sabrina fortæller bl.a. hvordan rapportskrivningen på geologistudiet er noget, hun bruger i sit daglige arbejde. Sabrina fremhæver den uformelle tone på studiet og ’åben-dør-politik’ hos underviserne som noget af det bedste, hun husker ved studiet.

Geologi - En verden af muligheder - Charlotte Dyhr

Ph.d. og cand. scient i geologi Charlotte Dyhr, fortæller her om det bedste ved geologistudiet. Hun fremhæver gode oplevelser i naturen med medstuderende bl.a. på feltarbejde i hele verden og det rare ved et være på et lille studie, idet man kommer til at kende alle årgangene på studiet, hvor det sociale også er vigtigt.

I dag er Charlotte ansat i Ørsted, hvor hun er med til at konstruere vindmølleparker over hele verden.

Geologi - En verden af muligheder - Ida B. Karlsson

Ida B. Karlsson er Ph.d. i geologi fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og arbejder i dag som post. doc. i hydrogeologi, dvs. vandets kredsløb, på GEUS. Hun fortæller her om sin studietid på geologiuddannelsen, hvor hun især fremhæver samarbejdet mellem lærerne og de studerende som en god ting på geologistudiet.

Geologi - En verden af muligheder - Kasper H. Lundvig

Ph.d.-studerende Kasper H. Lundvig fortæller her om sit studieforløb på geologi. Kasper specialiserede i solid earth geophysics, da det er interessant at forstå, hvordan jorden virker inderst inde. Det bedste på geologistudiet på Københavns Universitet blandingen af forelæsninger og øvelsestimer, hvor man sidder en-til-en med de allerbedste forskere i verden.