Specialisering i geologi-geoscience – Københavns Universitet

Geologi-geoscience > Specialiseringer

Specialiseringer i geologi-geoscience

På geologi-geoscience kan du vælge mellem en generel profil og disse specialiseringer:

Den faste jords geofysik

Specialiseringen giver specifikke kompetencer, færdigheder og viden om bl.a. Jordens struktur og de bagved liggende data for vores forståelse af strukturen, geotermale og andre geofysiske observationer mm.

Læs mere om Den faste jords geofysik

Den faste jords geokemi og petrologi

Specialiseringen giver specifikke kompetencer, færdigheder og viden om bl.a. den indre Jord og vulkanologiske processer som integrerede dele af Jordens udvikling, sammenhængen mellem materialers strukturer og deres dannelsesbetingelser og fysisk-kemiske dannelsesmiljøer mm.

Læs mere om Den faste jords geokemi og petrologi

Sedimentære bassiner, palæoklima og kulbrinte ressourcer

Specialiseringen giver specifikke kompetencer, færdigheder og viden om bl.a. klassifikation af sedimentære bassiner i en pladetektonisk ramme, karakteren og betydningen af flora og fauna i de forskellige aflejringsmiljøer, tolkning af palæoklimatiske problemer, den kvartære stratigrafi og palæomiljø kronologiog udvikling i Skandinavien, mm.

Læs mere om Sedimentære bassiner, palæoklima og kulbrinte ressourcer

Vandressourcer

Specialiseringen giver specifikke kompetencer, færdigheder og viden om bl.a. Anvendelsen af avanceret software og modellering til konstruktion af 3D geologiske-hydrogeologiske og hydrologisk-grundvands modeller, tolkning og kvantitativ modellering af geokemiske reaktioner i porøse medier og koblingen til grundvands strømning mm.

Læs mere om Vandressourcer