Undervisning og opbygning

Vælger du at tage en kandidatgrad i geologi-geoscience, går du i gang med en unik og alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner og feltkurser i ind- og udland. Du introduceres til forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber.

Du skal også arbejde i laboratoriet og foran computeren, hvor du bl.a. skal analysere dine resultater fra felten. Og så får du samtidig træning i at formidle dine erfaringer både mundtligt og skriftligt.

Uddannelsen er bygget sådan op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Integrating fundamental concepts in geosciences Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder.

 • Early Earth - formation and early history
 • Palaeontology and history of life
 • Climate change and water resources
 • Geological evolution based on interpretation and Integration of reflection seismic and wireline log data
 • Aqueous geochemistry
 • Integrated water ressources
 • Geodynamics - shaping Earth's surface
 • Melting in the Earth’s mantle -tracing sources and processes
 • Integrated sedimentary systems analysis
 • Mineral resources
 • Past climate
 • Contaminant hydrogeology
 • Introduction to geomicrobiology
 • Marine geoscience
 • Field and methods course

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på uddannelsen til at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Du afslutter uddannelsen med dit speciale. Her nogle eksempler på nyere specialer:

 • Vulkanologisk og geokemisk undersøgelse af Boa Vistam, Kap Verde øerne
 • Geokemisk undersøgelse af Storø guldmineraliseringen, Vestgrønland
 • Undersøgelse af grundvandsudveksling til og fra søer ved hjælp af tracerforsøg
 • Fuglenes udvikling efter Kridt/Tertiær grænsen
 • Sedimentologisk analyse af Balka sandstenen på Bornholm
 • Geologisk udvikling og kulbrintepotentiale i den danske del af den sydvestlige Østersø