Undervisning og opbygning

Vælger du at tage en kandidatgrad i geologi-geoscience, går du i gang med en unik og alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner og feltkurser i ind- og udland. Du introduceres til forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber, afhængig af hvilken specialisering du vælger. Du skal også arbejde i laboratoriet og foran computeren, hvor du bl.a. skal analysere dine resultater fra felten. Og så får du samtidig træning i at formidle dine erfaringer både mundtligt og skriftligt.

Specialiseringer

Uddannelsen i geologi-geoscience er bygget op omkring fire specialiseringer, der alle indeholder tre obligatoriske, tre begrænset valgfrie og to helt valgfrie kurser det første år. De fire specialiseringer ser du herunder. Klik på den enkelte specialisering for at se, hvordan den er bygget op:

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på uddannelsen til at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Du afslutter uddannelsen med dit speciale. Her nogle eksempler på nyere specialer:

  • Vulkanologisk og geokemisk undersøgelse af Boa Vistam, Kap Verde øerne
  • Geokemisk undersøgelse af Storø guldmineraliseringen, Vestgrønland
  • Undersøgelse af grundvandsudveksling til og fra søer ved hjælp af tracerforsøg
  • Fuglenes udvikling efter Kridt/Tertiær grænsen
  • Sedimentologisk analyse af Balka sandstenen på Bornholm
  • Geologisk udvikling og kulbrintepotentiale i den danske del af den sydvestlige Østersø