Den faste jords geofysik

Den faste jords geofysik er en specialisering på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiseringen og se en illustration af, hvilket uddannelsesforløb profilen giver.

Specialiseringen giver dig specifikke kompetencer, færdigheder og viden om:

  • Jordens struktur og de bagved liggende data for vores forståelse af strukturen
  • De teoretiske og praktiske aspekter af seismologi, herunder anvendelsen af kontrollerede kilder og jordskælvs-seismologi til bestemmelse af Jordens materialers egenskaber
  • Teori og praksis ved Jordens tyngde og dens betydning for Jordens struktur og dynamik
  • Elektromagnetisk teori og det geomagnetiske felt, samt anvendelsen heraf på geologiske problemstillinger
  • Geotermale og andre geofysiske observationer
  • Syntetisering af resultater fra forskellige geofysiske metoder til beskrivelse af egenskaber som densitet, elasititet og reologi i Jorden
  • Geodynamisk modelering af processer som kappe konvektion og pladetektonik
  • Relationerne mellem Jordens struktur, fysiske egenskaber og dynamik
  • Anvendelsen af de grundlæggende fysiske formler til løsningen af generelle geofysiske problemstillinger

Uddannelsesforløb for specialiseringen

Obligatoriske kurser: 22,5 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 22,5 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Solid Earth Geophysics (part 1) Solid Earth Geophysics (part 2) Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Acquisition and Processing of Seismic Data Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét kursus fra listen herunder:

Derudover skal du vælge to kurser fra nedenstående liste. Bemærk, at kurset "Field and Methods Course in Geology-Geoscience" samt "Project in Practice" hver tæller som to kurser: