Den faste jords geokemi og petrologi

Den faste jords geokemi og petrologi er en specialisering på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiseringen og se en illustration af, hvilket uddannelsesforløb profilen giver.

Specialiseringen giver dig specifikke kompetencer, færdigheder og viden om:

  • Petrologiske høj-temperatur processer og aktuelle modeller for dannelsen af metamorfe og magmatiske bjergartskomplekser og malmforekomster
  • Kvantitativ modellering af udvalgte geokemiske og fysiske processer i petrologi og behandling af geokemiske data
  • Tolkning af petrologiske processer ved en kombination af felt observationer og petrografiske og geokemiske datasæt
  • Den indre Jord og vulkanologiske processer som integrerede dele af Jordens udvikling
  • Krystallografiske redskaber til beskrivelse af faste materialers struktur, samt indflydelsen af kemiske bindinger og termodynamiske egenskaber på krystalstrukturer
  • Sammenhængen mellem materialers strukturer og deres dannelsesbetingelser og fysisk-kemiske dannelsesmiljøer
  • Tolkning af datasæt opnået ved fastfase analyser som XRD, XRF, mikrosonde analyse, elektronmikroskopi, samt udvalgte spektroskopiske metoder

Uddannelsesforløb for specialiseringen

Obligatoriske kurser: 22,5 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 22,5 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Core to Crust: Earth's Evolution and Processes (part 1) Core to Crust: Earth's Evolution and Processes (part 2) Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Current Advances in Igneous Petrology and Geochemistry Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét kursus fra listen herunder:

Derudover skal du vælge to kurser fra nedenstående liste. Bemærk, at kurset "Field and Methods Course in Geology-Geoscience" samt "Project in Practice" hver tæller som to kurser.