Sedimentære systemer og palæoklima

Sedimentære systemer og palæoklima er en specialisering på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiseringen og se en illustration af, hvilket uddannelsesforløb profilen giver.

Specialiseringen giver dig specifikke kompetencer, færdigheder og viden om:

 • Klassifikation af sedimentære bassiner i en pladetektonisk ramme, samt beskrivelse og tolkning af bassin opfyldning i en tektonisk-stratigrafisk ramme
 • De væsentligste elementer i en analyse af sedimentære kildeområder, omfattende geologi, proveniens studier, sediment flux og dræneringsmønstre
 • Identifikation, beskrivelse og tolkning af store aflejringssystemer ved hjælp af korrelation af blotningsprofiler, borelogs og seismiske profiler, baseret på seismisk og sekvens stratigrafi og seismisk geomorfologi
 • Karakteren og betydningen af flora og fauna i de forskellige aflejringsmiljøer
 • Identifikation og forklaringsmodeller for potentielle vigtige sedimentære ressourcer, herunder kulbrinter i sedimentære bassiner
 • Præsentation af en syntese af dannelsen, den stratigrafiske udvikling og ressourcerne i et sedimentært bassin på basis af eksisterende data
 • Udførelse af analyser af geologiske klima arkiver på basis af felt observationer eller geokemiske og sedimentære proxier
 • Analyse af multiple palæoklimatisk relaterede datasæt og tolkning af processer, samt tilbagekoblingen til observerede data
 • Identifikation, beskrivelse og tolkning af de væsentligste palæoklimatiske aspekter ved korrelation af blotningsprofiler og geokemiske/sedimentære proxier ved brug af stratigrafiske principper, herunder kemostratigrafi
 • Evaluering af gyldigheden af palæoklimatiske arkiver og model resultater gennem komparative studier
 • Præsentationen af en syntese og tolkning af palæoklimatiske problemer
 • Den kvartære stratigrafi og palæomiljø kronologiog udvikling i Skandinavien

Uddannelsesforløb for specialiseringen

Obligatoriske kurser: 22,5 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 22,5 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Interpretation of Reflection Seismic and Wireline Log Data Sedimentary Basins – Evolution, Environments and Resources (part 1) Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Sedimentary Deposits: Modern and Ancient  Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét kursus fra listen herunder:

Derudover skal du vælge to kurser fra nedenstående liste. Bemærk, at kurset "Field and Methods Course in Geology-Geoscience" samt "Project in Practice" hver tæller som to kurser: