Vandressourcer

Vandressourcer er en specialisering på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience. Nedenfor kan du læse den del af studieordningen, der handler om specialiseringen og se en illustration af, hvilket uddannelsesforløb profilen giver.

Specialiseringen giver dig specifikke kompetencer, færdigheder og viden om:

  • Avancerede hydrologiske, hydrogeologiske og hydrogeofysiske felt metoder til monitorering af processerne der styrer flux af van dog sporstoffer igennem forskellige hydrologiske domæner, i den vadose zone, i grundvandet, samt i floder, søer og oceaner
  • Anvendelsen af avanceret software og modellering til konstruktion af 3D geologiske-hydrogeologiske og hydrologisk-grundvands modeller, samt teorierne for kalibrering af modellerne
  • Tolkning og kvantitativ modellering af overfladenære processer som den rumlige-tidskronologiske fordeling af precipitation-evapotranspiration og infiltration af vand og opløste stoffer fra landoverfladen
  • Tolkning og kvantitativ modellering af sub-overflade processer som strøming og transport i heterogene grundvandsmagasiner, samt vekselvirkningen mellem grundvand og overfladevand nær søer, floder og oceaner
  • Tolkning og kvantitativ modellering af geokemiske reaktioner i porøse medier og koblingen til grundvands strømning
  • Anvendelsen af nationale og internationale studier til belysning af procedurerne ved indsamling, behandling og tolkning af større hydrologiske, hydrogeologiske og hydrogeofysiske datasæt

Uddannelsesforløb for specialiseringen:

Obligatoriske kurser: 22,5 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 22,5 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 60 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Water Resources (part 1) Water Resources (part 2) Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Groundwater Geochemistry Valgfrit kursus Valgfrit kursus
2. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét kursus fra listen herunder:

Derudover skal du vælge to kurser fra nedenstående liste. Bemærk, at kurset "Field and Methods Course in Geology-Geoscience" samt "Project in Practice" tæller som to kurser.