Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Grønlandske og arktiske studier/eskimologi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Sprog, litteratur og medier, Ilisimatusarfik

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere tages i betragtning til optagelse, hvis de vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer svarende til 30 ECTS grønlandsk propædeutik og mindst 45 ECTS grønlandsk sprog på bachelorniveau samt faglige kompetencer inden for kultur-/samfundsanalyse af forhold i Grønland/Arktis på minimum 30 ECTS på bachelorniveau. 

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.