Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger rettidigt: 

  • Grønlandske og arktiske studier, Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier: 

  • Grønlandske og arktiske studier/eskimologi (tidl. navn på Grønlandske og arktiske studier), Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Sprog, litteratur og medier, Ilisimatusarfik

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder:

  •  mindst 45 ECTS kurser i grønlandsk sprog (over propædeutisk niveau) svarende til kurser på bacheloruddannelsen i Grønlandske og arktiske studier på Københavns Universitet
  • mindst 30 ECTS i kurser inden for kultur-/samfundsanalyse af forhold i Grønland/Arktis

Læs om hvordan du søger ind

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

  • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
  • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)