Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Grønlandske og arktiske studier/eskimologi, Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Sprog, litteratur og medier, Ilisimatusarfik

Læs om ansøgningsproceduren.

Ansøgere med anden bachelor

Ansøgere tages i betragtning til optagelse, hvis de vurderes til at have en humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med sproglige kompetencer svarende til 30 ECTS grønlandsk propædeutik og mindst 45 ECTS grønlandsk sprog på bachelorniveau samt faglige kompetencer inden for kultur-/samfundsanalyse af forhold i Grønland/Arktis på minimum 30 ECTS på bachelorniveau. 

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. 

Hvis du mener, du kan dansk på et tilsvarende niveau, har du også mulighed for at søge om en IKV (individuel kompetencevurdering) i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), hvorfra du skal have et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

Dokumentationen for dine danskkundskaber skal være os i hænde senest 1. august i forbindelse med studiestart til september, og senest 1. januar i forbindelse med studiestart til februar.

Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.