Forskning på faget

Forskningen, som relaterer til uddannelsen i grønlandske og arktiske studier har en lang tradition i kraft af Danmarks nære tilknytning til Grønland og det arktiske område. Grønlandsforskningen har således meget naturligt fået stærk tilknytning til Københavns Universitet, der er omdrejningspunkt for den nationale forskning og for et internationalt forskningsnetværk.

Geografisk er forskningen koncentreret om inuit-områderne i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien med naturlig hovedvægt på Grønland. Tematisk fokuserer forskningen på Grønlands koloniseringshistorie, grønlandsk sprog samt kulturelle, politiske og samfundsmæssige forhold.

Forskning i arktiske folks kultur og politiske relationer har også bidraget til bredt at øge fokus på indfødte folks rettigheder globalt set.