Karriereportræt

Som færdiguddannet kandidat fra grønlandske og arktiske studier kan du sætte den viden og kompetencer, du har med fra studiet i spil på forskellige måder. Kandidater fra studiet arbejder med vidt forskellige ting.

Her kan du møde Tina, som bruger sit dybdegående kendskab til det grønlandske sprog, samfund og kultur i sit job. 

Tina Dam. Fagchef for børn og familieområdet i
Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk. 


Alder:40


Uddannelse:

Eskimologi.


Nuværende stilling:

Fagchef for børn og familieområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Grønland.

Tidligere ansættelser:

  • Afdelingskoordinator i MIPI (Videnscenter om Børn og Unge) første job efter endt uddannelse.
  • Fuldmægtig ved Departementet for Sociale Anliggender – døgninstitutionsområdet.


Hvorfor ville du læse eskimologi?
Jeg er vokset op i Grønland, og eskimologi var derfor et oplagt valg i forhold til at gøre en forskel i Grønland.

Hvad laver du i dag? 
Som fagchef har jeg ansvaret for socialområdet på børne- og familieområdet i Forvaltning for Børn, Familie og Skole. Jeg arbejder på at udvikle området ud fra de ressourcer vi har, ligesom jeg bidrager til at servicere det politiske niveau. I særlige tilfælde tager jeg mig også en konkrete sager sammen med mine medarbejdere. jeg indgår i tæt samarbejde med andre relevante aktører med henblik på at sikre vores sårbare børn og unge den bedst mulige hjælp og støtte.

Havde du tænkt dine ønsker til karriere/job ind i dit studieforløb? 
Jeg overvejede også lidt museumsvejen, hvilket afspejlede sig lidt i mine tilvalgsfag. Men jeg har altid været engageret i socialt arbejde og har suppleret studiet med frivilligt arbejde på socialområdet.

Hvordan fik du dit første job?
Jeg søgte på et stillingsopslag og fik stillingen. Det var i MIPI, og det var virkelig et drømmejob at starte med. Det gav mig en dyb indsigt i børne- og ungeområdet i Grønland, samtidig med at mine akademiske kompetencer kunne udfolde sig i praksis. 

Hvilke kompetencer er de vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
Det er bl.a. mine analytiske kompetencer og kompetencer til at definere essensen af en problemstilling, så man kan handle på det i praksis.

Hvad er dit bedste karriereråd til studerende?
Gør det I brænder for. Det er ligeså vigtigt at have hjertet med. Man kan tilegne sig viden, hvis man mangler noget, men engagementet kommer ofte indefra. Desuden tog jeg en projektlederuddannelse lige efter kandidaten, da det er mere konkret i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan være svært at sætte ord på sine kompetencer lige efter kandidaten, da det hele kan være meget teoretisk og ikke særlig praksisnært.