Studiemiljø

Grønlandske og arktiske studier hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), på det Humanistiske Fakultet, men hvor resten af instituttet ligger på Søndre Campus, ligger Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier i Strandgade på Christianshavn. 

Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier, Strandgade 102Grønlandske og arktiske studier er et lille fag med ca. 40 studerende i alt på bachelor- og kandidatuddannelsen. På afdelingen er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende på tværs af årgange mødes for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær faglig dialog med undervisere og forskere. Afdelingen har desuden et omfattende bibliotek - Polarbiblioteket - som tiltrækker forskere, gæster og studerende fra hele verden.

Biblioteket på Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier.

Som studerende har du rig mulighed for at deltage i arrangementer tilrettelagt af Arktisk Institut, Nordatlantisk Brygge, Polarbiblioteket, Det Humanistiske Fakultet og ToRS. På tværs af fagene er der faglige møder og fester arrangeret af studenterne, samt andre faglige arrangementer.

Fagråd

Fagrådet består udelukkende af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for ledelse og nævn. Emner kan være studiemiljøet, hvilken undervisning vi gerne vil have og hvordan man kan forbedre den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og arrangerer ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner, spilaftener og debatarrangementer.

Alle studerende ved et fag er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder. På den måde har vi som studerende indflydelse på, hvordan vores uddannelser bliver formet.