Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen skal du tage 30 ECTS sproglige og 30 ECTS kulturanalytiske fagelementer ud over 30 ECTS tilvalg og specialet. Der er stor valgfrihed mellem uddannelsens fagelementer, og du har mulighed for at tone din uddannelse i den retning, der interesserer dig. Den primære undervisning foregår som holdundervisning og individuel vejledning.

Flere studerende vælger at bo i et grønlandsk samfund for at få en anden indsigt i sprog og kultur end det, der opnås gennem et bogligt studium. Derfor kan den studerende vælge at lade et projektorienteret forløb eller et ophold på et udenlandsk universitet indgå som en del af kandidatstudiet.

Grønlandske og arktiske studier har i samarbejde med andre arktisk orienterede institutioner gennem mange år opbygget et bibliotek i verdensklasse: Polarbiblioteket. Da studiet ikke udbydes andre steder i Europa, tiltrækker det ofte internationale studerende. Ligeledes kommer der en del forskere og gæster for at benytte sig af Polarbibliotekets faciliteter.

Studiestruktur