Hvis du har overskredet tidsfristerne

Københavns Universitet kan ikke modtage ansøgninger til kandidatuddannelserne via ansøgningsportalen efter ansøgningsfristernes udløb. En undtagelse er, hvis ansøgningsfristerne forlænges, fordi der har været systemnedbrud i ansøgningsportalen.

Ansøgere, der har overskredet tidsfristerne, kan søge om dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Hvis du mener, at der er forhold, der kan danne grundlag for en dispensation, skal du sende en begrundet ansøgning sammen med dokumentation i form af f.eks. erklæring fra læge eller psykiater, indlæggelsespapirer, dødsattest. Ansøgning om dispensation skal sendes til kaoptag@hum.ku.dk

Usædvanlige forhold kan fx være:

  • sygdom
  • en kronisk fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • sygdom eller dødsfald i nærmeste familie