Forskning på faget

Faget historie er en del af SAXO-Instituttet, og med godt 50 ansatte forskes der inden for rigtig mange emner. Det betyder også, at dine muligheder for at specialisere dig i en bestemt retning er gode, fordi du næsten altid kan finde en kompetent vejleder, der forsker i lige det emne, der interesserer dig.

Forskningen i historie ved SAXO-Instituttet dækker alle perioder af historien, fra den ældste til den nyeste. Den har geografisk tyngdepunkt i Danmark og den vestlige kulturkreds, men dækker også dennes møde med bl.a. Østasien og Sydamerika. Tematisk dækker forskningen et bredt spektrum af emner bestående af bl.a. stats- og magtformer, politisk historie, kulturmøder, sociale eliter og elitekultur, teknologi, økonomi, forbrug, produktion, miljø, landskab, køn, sundhed, sygdom, medicin, biologi, befolkning, migration og historie i regioner på grænsen til Europa og i Europas periferi.