Interview med kandidat i historie

Kim Schou Nørøxe er cand.mag. i historie fra 2009. I dag arbejder han som kommunal stadsarkivar i Ballerup Kommune. Han valgte at læse sin kandidat i historie, fordi det interesserede ham, og uddannelsen har givet ham kompetencer og metodiske tilgange, som han dagligt bruger i sine arbejdsopgaver.

Hvorfor valgte du i sin tid at læse historie?
”Jeg valgte at læse historie af ren og skær interesse. Det handlede ikke om fremtidig karriere eller om at komme til at tjene mange penge. Da jeg skulle skrive speciale, så jeg min sidste chance for at være full-blown historienørd, og så skrev jeg om middelalderen”.

Hvad går dit arbejde ud på?
”Der er to sider af jobbet som kommunal arkivar. Dels er der arbejdet med det lovpligtige stadsarkiv, dels arbejdet med lokalarkivet, der er baseret på frivillige afleveringer fra private og foreninger. Hele funktionen ved et arkiv er, at man bevarer til eftertiden, så man kan forske i historien, samt sikre data for personer, der har været i kontakt med systemet. Så på den måde er der både historie og datasikkerhed i mit arbejde. Der er også en del tekstproduktion og formidling til borgerne. Formidlingen består fx i at lave udstillinger om livet i byen før i tiden”.

"Min metodiske tilgang til at få løst et konkret problem stammer nok fra historie.

Kim Schou Nørøxe

Hvad er de største udfordringer i dit job?
”Min største udfordring er, at jeg jo er generalist. Det er svært at sætte ord på de kompetencer, jeg har fået fra min uddannelse. Jeg har jo ikke uddannet mig til at være arkivar og varetage de mange forskellige funktioner. Men min metodiske tilgang til at få løst et konkret problem stammer nok fra historie. Der fik jeg også kompetencer i grundlæggende databaseteori, som gør, at jeg fx kan tale med programmørerne uden selv at kunne programmere”.

Hvad var det første job du fik, efter du blev uddannet, og hvordan fik du det?
”Jeg nåede at være ledig i omkring et år, før jeg fik mit første job. Jeg søgte kommunikations- og arkivjob, men fik mit første job gennem mit netværk. En tidligere kollega kendte en arkivar i et kommunalt arkiv, der skulle på barsel, og det vikariat på ni måneder fik jeg. Efterfølgende fik jeg et tilsvarende barselsvikariat og derefter en projektstilling hos Dong. Siden 2011 har jeg været i mit nuværende job, som er en fast stilling. Det vil sige, det er mit 3. job som arkivar”.

Hvis du skulle give et karrieretip til en ny studerende, hvad skulle det så være?
”Mit råd ville være, at man skal få sig nogle konkrete IT-kompetencer. Jeg mener ikke, det er universitetets opgave at opdyrke de studerendes IT-kompetencer. Det er ens eget ansvar, og det vil helt sikkert være en styrke senere hen i jobsøgningen. Så er mit råd også, at man skaber sig et netværk i studietiden gerne i form af et relevant studie arbejde. Det er derigennem man får job, har jeg erfaret”.

Interview november 2014.