Kandidat i human ernæring – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i human ernæring på Københavns Universitet

Kandidat i human ernæring

Der er massivt fokus på mad og sundhed i vores samfund. Kosten har bl.a. betydning for vækst, udvikling og velbefindende, og sund ernæring kan fremme præstationer og livskvalitet i alle aldersgrupper.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Arbejdsbyrden er helt klart steget. Men studiet er vildt godt. Så gør det ikke så meget, at jeg skal lægge mange kræfter i det

Anne Louise Winkler Pedersen, 26 år

studerer Human ernæring

Uddannelsen i human ernæring giver dig et solidt kendskab til ernæringsvidenskabens principper, metoder og redskaber.

Undersøgelser viser, at livsstilssygdomme i 2020 bliver det største globale sundhedsproblem. Vores kost har stor betydning for udvikling af fx livstilssygdomme som eksempelvis fedme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Derfor er der med god grund fokus på kostens betydning for sundhed og sygdom. Som kandidat i human ernæring er du specialist i kost, ernæring og sundhed, og du kan derfor være med til at håndtere de globale sundhedsudfordringer.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i human ernæring.