Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. ansøgere med en bachelorgrad i fødevarer og ernæring med specialisering i fødevarer, sundhed og ernæring fra Københavns Universitet.
  3. ansøgere med en bachelorgrad i idræt fra Københavns Universitet.
  4. ansøgere med en anden bachelorgrad.
  5. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  1. Det samlede antal ECTS-point inden for naturvidenskab.
  2. Det samlede antal ECTS-point i biokemi, fysiologi og statistik ganget med karaktergennemsnit
  3. Det samlede antal ECTS-point inden for ernæring. Hvis antallet af kvalificerede ansøgere overstiger antallet af pladser vil ansøgerne bliver prioriteret efter karaktergennemsnit inden for dette område.
  4. Gennemsnittet af ansøgerens karakterer inden for ernæring. Hvis forskellige karaktersystemer gør sammenligning umulig, bliver ansøgninger prioriteret ud fra en individuel vurdering fra optagelsesudvalget.