Faglig profil og job

Som kandidat i human ernæring har du et solidt kendskab til ernæringsvidenskabens principper, metoder og redskaber. Du har viden om menneskets omsætning af energi og næringsstoffer og kostens betydning i livets faser, ligesom du også har indsigt i ernæringens indvirkning på sundhed og sygdom.

Som kandidat i human ernæring mestrer du metoder til måling og vurdering af næringsstofindtag og energibehov. Du kan igangsætte og styre forebyggelsesindsatser, da du gennem dit studium lærer at afgrænse målgrupper, fastlægge indsatsniveauer, udvælge virkemidler og planlægge evalueringer. Samtidig er du i stand til at følge og tage stilling til de mange hensyn, der præger menneskers forhold til mad.

Du kan identificere danske aktører inden for sundhedsområdet og deres ansvarsfordeling. Og du bliver kvalificeret til at overskue internationale, nationale og lokale aktørers interesser i forhold til ernæringsrelateret sundhedsfremme.

Uddannelsen i human ernæring er engelsksproget og giver dig rig mulighed for at få en international profil ved at tage kurser på nogle af de universiteter, som Københavns Universitet har samarbejdsaftaler med i Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Der er også gode muligheder for at gennemføre dit speciale i samarbejde med en privat virksomhed eller som en del af et større forskningsprojekt.

Jobmuligheder

Som cand.scient. i human ernæring har du mange forskellige jobmuligheder, fx: 

  • sundhedskoordinator fx med ansvar for udarbejdelse af forebyggende kostoplysningskampagner.
  • ledelse og undervisning på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.
  • ledelse inden for projekt- og udviklingsarbejde, herunder ernæringsmæssig vurdering af fødevareprodukter i Fødevarestyrelsen eller Sundhedsstyrelsen.
  • indsamling, bearbejdning og vurdering af erfaringsfaglig viden fx til anvendelse af udvikling af nye kosttilskud eller funktionelle fødevarer (Nestlé eller Unilever).
  • ernæringsfaglig konsulent i patientforeninger og interesseorganisationer (Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen).
  • rådgivning i relation til ernæringssituationen i lande med under- og fejlernæringsproblemer.
  • teamwork omkring design, udførelse og vurdering af ernæringsrelaterede undersøgelser og kliniske forsøg (Novo Nordisk eller Pharma Nord).
  • optagelse på et 3-årigt ph.d.-studium på universitet eller andet forskningsmiljø.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning.