Det teoretiske er spændende

Anne Louise Winkler Pedersen, 26, kommer fra Middelfart. Hun tog en professionsbachelor i ernæring og sundhed, og søgte derefter ind på kandidatuddannelsen i Human Nutrition/Human ernæring. Det er en international uddannelse, hvor al undervisning foregår på engelsk. ”Arbejdsbyrden er helt klart steget. Men studiet er vildt godt. Så gør det ikke så meget, at jeg skal lægge mange kræfter i det,” siger Anne Louise efter at have afsluttet første år af kandidaten.

Anne Louise Winkler Pedersen, studerende i Human ernæring

Hvorfor valgte du kandidatuddannelsen i Human Nutrition?

Jeg synes ikke jeg havde lært nok om ernæring, og det er et område, som jeg finder rigtig spændende. Jeg tog en bachelor i ernæring og sundhed på VIA i Århus. Det er en professionsbachelor-uddannelse, der på daværende tidspunkt ikke umiddelbart gav adgang til kandidatstudiet, så jeg måtte supplere med kurser i statistik og i eksperimentel biokemi.

Hvad var din fremtidsdrøm, da du begyndte at læse bachelor?

Jeg tænkte, at jeg gerne ville arbejde med kostvejledning. Men nu er jeg mere optaget af det teoretiske, så det med at blive kostvejleder er jeg sprunget fra. Det teoretiske er spændende – det tiltaler mig mere end de psykologiske og de praktiske aspekter ved kostvejledning. Jeg vil hellere den ernæringsvidenskabelige vej.  Blandt de fag vi har haft på kandidatuddannelsen er ernæringsfysiologi, metodefag, folkesundhed og nutrition related diseases.

Hvorfor valgte du Københavns Universitet?

Der var ikke så meget diskussion, for det er det eneste universitet i Danmark, hvor man kan læse human ernæring. Så det var let at vælge.

Har det været hårdt at starte på kandidatuddannelsen sammenlignet med bacheloren?

Arbejdsbyrden er helt klart steget, og især mængden af stof, der skal læses, har været krævende. Men studiet er vildt godt. Med den baggrund jeg har, så har jeg ikke haft helt så meget fysiologi som mange af mine medstuderende, så jeg skulle lægge mange timer i det. Men det er endt godt! Jeg har virkelig lært meget, og fagene er spændende. Så gør det ikke så meget, at jeg skal lægge mange kræfter i det.

Er du glad for uddannelsen?

Ja, rigtig glad. Den har levet op til alle mine forventninger. Selvom det var lidt bøvlet  at skulle læse supplerende kurser, inden jeg kunne begynde. Men det er jo mit eget ansvar. Jeg kunne jo bare have valgt en anden bacheloruddannelse.

Hvordan har det været for dig rent social at flytte by og uddannelsessted?

Jeg synes, det har været nemt nok. Jeg kendte nogen, der boede i København i forvejen. Og faktisk boede jeg i byen et helt år, inden jeg startede på kandidatuddannelsen. Det skyldes, at jeg flyttede et halvt år før, jeg var færdig med min bachelor, så jeg skrev min bacheloropgave her i København. Sideløbende – og bagefter – tog jeg de nødvendige supplerende kurser i statistik og eksperimentel biokemi.

Hvordan synes du det sociale liv på universitetet har været?

Rigtig fint. Vi startede med et par introduktionsdage, hvor vi lærte hinanden at kende. Vi er cirka 35 på vores hold, deriblandt 10-15 udlændinge, hvoraf de fleste er nordmænd. Underviserne opfordrer os til at tale engelsk så meget som muligt, så vi vænner os til det inden eksamenerne. Men hvis alle de, der befinder sig omkring en, taler dansk, så er det selvfølgelig lettere og mindre kunstigt at tale dansk. Men ellers er mit sociale liv en blanding af venner i og udenfor universitetet.

Har du været nødt til at have studiejobs?

Nej, jeg har klaret mig med SU og med en opsparing, der bliver mindre og mindre. Jeg havde studiejob, da jeg boede i Århus, men jeg vidste, at arbejdsbyrden ville blive hårdere på kandidatuddannelsen, så jeg valgte at lade være med at arbejde. Jeg dyrker også sport, og det ville jeg gerne fortsat have tid til, for ikke at blive sådan en, der bare sidder og læser konstant. Men de næste par måneder skal jeg faktisk arbejde for en af vores undervisere. Det er praktiske opgaver i forbindelse med at kontakte en række forsøgspersoner.

Anne Louise Winkler

Hvordan er dine boligforhold?

Jeg er så heldig at bo i en ejerlejlighed. Det er en 2-værelses lejlighed på Amager, og jeg er rigtig glad for at bo der. En af grundene til at jeg flyttede fra Århus, inden jeg afsluttede min bachelor, var netop, at jeg kunne få præcis den lejlighed til en god pris.

Vil du blive boende i København, når du har afsluttet din kandidatuddannelse?

Jeg flytter derhen hvor jeg kan få et job. Men umiddelbart vil jeg gerne blive i København i et par år.

Hvilket job vil du gerne have, når du er færdig?

Så længe det har noget med ernæring at gøre, så er det fint. I disse krisetider er der vist ikke råd til at være så kræsen.

Vil du anbefale studiet til andre?

Ja, helt sikkert! Der er et rigtig godt fagligt niveau og relevante fag. Det har været en god oplevelse.

Er der noget du vil kritisere?

Det eneste, jeg kan komme i tanker om, er, at vi havde et humanistisk  fag, der måske ikke var helt nødvendigt . Men netop det fag bliver vist valgfrit fra næste år – så det er godt.

Ellers noget du vil tilføje?

Næh … Jo, at det er dejligt at have universitetets lækre have lige udenfor dørene.