Undervisning og opbygning

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Kurser

De obligatoriske kurser er grundpillerne i uddannelsen. Her lærer du, hvordan vi laver sundhedsfremmende aktiviteter på ernæringsområdet. Du får kundskaber inden for madens indhold af næringsstoffer og deres omsætning samt deres betydning for sundhedstilstanden. Kurset "Project in Practice in Human Nutrion" kan du vælge at følge enten på første eller andet år af uddannelsen.

Du kan vælge mellem et lille udvalg af begrænset valgfrie kurser, som er specielt relevante for uddannelsen.

Derudover har du to helt valgfrie kurser, hvor du har fri mulighed for at vælge mellem kurser på kandidatniveau.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan også vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Specialet 

Du afslutter din uddannelse med at skrive speciale. Her arbejder du selvstændigt med en faglig problemstilling, som du selv vælger. Du kan enten lave eksperimentelt arbejde eller analytisk arbejde baseret på indsamlede data.   

Eksempler på tidligere projekter:

  • Kost og livsstilsændringer efter brystkræftdiagnose - i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.
  • Effekter af forskellige typer af D-vitamin - i samarbejde med DTU-FOOD.

Uddannelsen er bygget sådan op:

Du kan vælge at følge projektkurset i blok 1 på første år – i så fald ser uddannelsens forløb sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Nutrition Physiology Nutrition Related Diseases Valgfrit kursus Valgfrit kursus
Evidence, Diet and Health Trial Methodology Experimental Nutrition Physiology Begrænset valgfrit kursus
2. år Project in Practice in Human Nutrition Speciale 

Du kan også vælge at placere projektkurset i blok 3 og 4 – i så fald ser uddannelsens forløb sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Nutrition Physiology Nutrition Related Diseases Project in Practice in Human Nutrition
Valgfrit kursus
Evidence, Diet and Health Trial Methodology Experimental Nutrition Physiology Begrænset valgfrit kursus
2. år

Valgfrit kursus Speciale 
Valgfrit kursus

Sidst men ikke mindst kan du vælge at tage projektkurset i blok 4 – i så fald ser uddannelsens forløb sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Nutrition Physiology Nutrition Related Diseases Begrænset valgfrit kursus Project in Practice in Human Nutrition
Valgfrit kursus
Evidence, Diet and Health Trial Methodology Experimental Nutrition Physiology
2. år

Valgfrit kursus Speciale 
Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden her i foråret 2021.