Hjernen er noget af det mest spændende der findes

Rune Lind læser på kandidatuddannelsen i humanfysiologi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Han er nu i gang med sit speciale, hvor han undersøger, hvordan bevægelse, grov - og finmotorik i skoleundervisning påvirker indlæringen hos børn.

Rune Lind, studerende på kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Jeg har valgt at læse humanfysiologi, fordi jeg interesserer mig for neurofysiologi. Særligt den kognitive og motoriske del af hjernen - og dér giver studiet i humanfysiologi gode muligheder. Samtidig er humanfysiologi et meget bredt felt med mange specialiseringsmuligheder, og det er også den valgfrihed, der har tiltalt mig.

Lige siden jeg på bacheloruddannelsen havde et fag, der hedder motorisk indlæring, som handler om, hvordan motorisk indlæring foregår i hjernen, har jeg næsten kun haft interesse for hjernen, og hvordan fysisk og motorisk aktivitet (fx det at samle legoklodser red.) påvirker vores hukommelse.

Hjernen og nervesystemet kontrollerer alt - alle vores tanker og bevægelser- og er derfor spændende.  Man kan intet gøre, hvis hjernen ikke fungerer. Den får det hele til at hænge sammen.

Feedback og sparring fra underviserne

Som specialestuderende bliver jeg nogle gange inviteret med til lectures med internationale forskere. Hver fredag er der oplæg af skiftevis studerende og forskere, som fortæller om deres igangværende projekter, hvorefter erfarne forskere og studerende giver feedback. Jeg synes, at forskerne og underviserne er sindssygt imødekommende, og man får adgang til en masse værdifuld sparring.

Vores speciale skaber ny viden

Som en del af mit specialeprojekt er jeg projektleder på et skoleprojekt, hvor jeg og min specialemakker tester 170 førsteklasse-elever fra tre skoler i matematiske færdigheder, kognitive funktioner og fin- og grovmotorik - før og efter en intervention.  Interventionen på skolerne har varet i seks uger.

En gruppe af børn har tre gange om ugen almindelig matematik - undervisning, en anden gruppe har matematik -undervisning ved hjælp af legoklodser, og en tredje gruppe lærer matematik gennem kropslig bevægelse. Det kan fx være, at man lærer matematiske figurer ved at forme dem med kroppen.

Dertil måler vi hjerneaktiviteten på 36 af børnene under løsningen af matematiske problemer. Vi prøver at se på, hvorvidt måden man lærer på har betydning for de matematiske færdigheder, og om det kan relateres til en ændring i hjerneaktivitets-mønsteret. Vores hypotese er, at den multi-sensoriske læring, hvor flere sanser er i spil på én gang, har størst effekt ift. læring. Det bliver spændende at se det endelige resultat.

Hvad der er svært

Mange vil nok synes, at der er meget naturvidenskabelig viden, som man skal kunne udenad på de to første semestre. Det kan være hårdt. Men det er nødvendigt at have teorien på plads, hvis man skal kunne hæve sig op over stoffet og forstå sammenhænge.  Det er først dér, man kan bruge det i praksis. 

Der er også en del praktiske øvelser i undervisningen, hvor man sætter teorien i spil. Når vi eksempelvis lærer om muskelfysiologi, kredsløb eller hormoner, laver vi efterfølgende et laboratorieforsøg, hvor man tester det og ser, hvordan det fungerer i virkeligheden. Det kan fx være forsøg på mus, hvor vi piller musklerne ud og undersøger, hvordan muskelfibrene er konstrueret.

Job og fremtid

Mit første mål er at tage en ph.d.-grad om forbindelsen mellem fysisk aktivitet og hjernen. Jeg kunne godt tænke mig en forskerkarriere, så jeg kan være med til at skabe ny viden, der måske kan bruges af skoler til at forbedre undervisningen for børn og unge.

Uddannelsen har også givet mig stærke kompetencer inden for projektledelse, så jeg kan også se mig selv udvikle særlige undervisningsforløb i folkeskolen eller træningsforløb inden for sporten, der inkluderer den nyeste viden om, hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen.

Der er også gode jobmuligheder inden for rehabilitering efter hjerneskader, anatomiundervisning på professionsbachelorskoler eller som konsulent, hvor man udvikler bedre arbejdsmiljøer og laver sundhedstjek i fx kommuner og virksomheder. Andre arbejder med træning af eliteudøvere i Team-Danmark.

Jeg vil anbefale studiet til alle, der har en interesse i, hvordan den menneskelige krop fungerer: Fra man får en tanke om at lave en bestemt bevægelse til den reelle fysiologiske udførelse. Personligt synes jeg, at det er et privilegium at arbejde med det, man brænder for hver dag.