Adgangsvurdering

Adgangsvurdering er kun for studerende fra et dansk universitet eller professionshøjskole.

Har du ikke en direkte adgangsgivende bachelorgrad til kandidatuddannelsen, kan du søge om en vurdering af din uddannelsesbaggrund for at se, om den svarer til adgangskravene til kandidatuddannelsen du vil søge ind på.

Som studerende fra et dansk universitet eller professionshøjskole kan du søge om 1 adgangsvurdering til 1 uddannelse. Vi vurderer og oplyser, om du opfylder adgangskravene ud fra den dokumentation, du sender med din ansøgning. Vi vurderer kun indholdet af 1 adgangsgivende uddannelse. Typisk er det en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Adgangsvurdering er en service, som SCIENCE tilbyder, men den er ikke nødvendig for at søge om optagelse på kandidatuddannelsen. Det er ikke et krav, at du søger ind på kandidatuddannelsen, når du har fået en adgangsvurdering.

Du kan ikke få en adgangsvurdering, hvis din bachelorgrad allerede er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, du ønsker at søge om optagelse på.

Adgangsvurdering er ikke en garanti om optagelse

En adgangsvurdering er ikke en garanti på, at du er optaget på uddannelsen. Det vil sige, selvom du får en adgangsvurdering, hvor vi vurderer, at du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

Dine muligheder for endeligt at blive optaget, afhænger af hvor mange andre kvalificerede ansøgere der er det år sammenlignet med hvor mange pladser uddannelsen udbyder.

 

Der er følgende frister for at søge om adgangsvurdering:

Frist for at søge Du får svar senest

1. januar

1. marts

1. april

1. juni

1. juli

1. september

1. oktober

1. december

 

Udfyld blanketten:

Søg om adgangsvurdering til en kandidatuddannelse

I din ansøgning skal du vedlægge disse bilag:

  • Karakterudskrifter fra en relevant videregående uddannelser på bachelorniveau. Udskriften skal indeholde kurser, karakterer og ECTS-point (alternativt credits, points, antal timer eller lignende).
  • Et udfyldt egenvurderingsskema, hvor du skriver, hvilke af dine kurser du mener dækker de faglige adgangskrav for den kandidatuddannelse, du ønsker at læse. Husk at inkludere kurser/projekter, du allerede har taget, og dem du evt. planlægger at tage inden uddannelsesstart på kandidatuddannelsen. Brug dette skema (xls).

Desuden opfordrer vi til, du også vedlægger disse bilag til din ansøgning:

  • Kursusbeskrivelser for kurser, hvor det ikke fremgår tydeligt af titlen, hvad kurset indeholder. Hvis du er i tvivl, så vedlæg kursusbeskrivelsen.
  • Evt. en liste over kurser, du planlægger at tage, før du vil starte på kandidatuddannelsen.

 

Vi vurderer din ansøgning i forhold til adgangskravene i den gældende studieordning.

Vi vurderer, at du opfylder adgangskravene

Du får tilsendt et resultat af din adgangsvurdering hvor vi bekræfter, at du opfylder adgangskravet til den gældende studieordning.

Vi vurderer, at du ikke opfylder adgangskravene

Du får tilsendt et resultat af din adgangsvurdering hvor vi beskriver, inden for hvilke fagområder, din ansøgning ikke opfylder adgangskravene.