Bacheloruddannelse fra Danmark

Som borger i EU (inklusiv Danmark), EEA eller Schweiz kan du søge om optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme uddannelsesniveau. 

Læs mere om adgangs- og sprogkrav

Hvornår du kan søge

 • Ansøgningsportalen åbner: 16. januar
 • Ansøgningsfrist: 1. marts

Få overblik over vigtige datoer fra ansøgning til studiestart i tidslinjen

Søg om en restplads i efteransøgningsperiode

Er du bachelor fra Københavns Universitet og opfylder du automatisk adgangskravene, kan du søge om eventuelle restpladser i efteransøgningsperioden.

 • Ansøgningsportalen åbner: 1. maj
 • Ansøgningsfrist: 15. maj

Vi tager ikke imod ansøgninger efter ansøgningsfristen.

Sådan søger du

Du skal sende en ansøgning gennem ansøgningsportalen, hvor du uploader al relevant dokumentation. Det er den eneste måde du kan søge om optagelse på.

 

 

 

Ansøgningsportalen åbner: 16. januar

Søg optagelse

Du kan oprette 3 ansøgninger til KU

Du kan maksimalt oprette 3 ansøgninger til kandidatuddannelser på tværs af alle fakulteter på Københavns Universitet (KU) til samme studiestart.

Vi annullerer alle ansøgninger udover de 3 tilladte.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse vil du modtage beskeder fra os om din ansøgning i ansøgningsportalen. Når der er en besked til dig i ansøgningsportalen, får du en notifikation på mailadressen, du har registreret i din ansøgning. Vær opmærksom på, at notifikationer kan ende i dit spamfilter.

Vi anbefaler, at du ikke bruger din studiemail, når du opretter din ansøgning. Nogle uddannelsesinstitutioner lukker mailkontoen for studerende inden for få måneder, efter bacheloruddannelsen er færdiggjort. Det kan forhindre dig i at se notifikationer fra os.

Tips til ansøgningsportalen

 • Brug Firefox eller Google Chrome som browser, når du sender og tjekker op på din ansøgning.
 • Læs brugervejledningen til ansøgningsportalen, når du udfylder din ansøgning.
 • Læs vores FAQ hvor du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om ansøgningsportalen.
 • Kontakt SCIENCE Studenterservice, hvis du ikke kan finde svar i FAQ’en.
 • Kontakt Servicedesk, hvis du har tekniske problemer.

 

 

 

 

 

Hvis du opfylder adgangskravene og der er plads på uddannelsen, sender vi dig et tilbud om plads i ansøgningsportalen. Du får kun 1 tilbud om optag, som vil være til den højeste af dine prioriteter, hvor vi har mulighed for at tilbyde dig plads. Når du har modtaget et tilbud om optag, har du 5 dage til at takke ja til pladsen. Det er vigtigt, at du aktivt accepterer tilbuddet, da du ellers mister din plads.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller der ikke er ledige pladser, får du det også at vide i denne periode.

Vi tilbyder optag løbende fra 1. maj og indtil 10. juni. Hold derfor øje med ansøgningsportalen løbende.

Hvis du søger om en restplads i efteransøgningsperioden får du svar senest 1. juli, men også gerne før.

Accepter dit tilbud om optag inden 5 dage

Du skal aktivt takke ja til pladsen i ansøgningsportalen inden 5 dage. Du skal registrere dit svar i portalen – følg guiden i beskeden med dit tilbud om optag.

Hvis du ikke aktivt takker ja inden fristen, mister du din plads på uddannelsen, og vi tilbyder pladsen til en anden. Det er derfor vigtigt, at du tjekker ansøgningsportalen ofte.

Vær opmærksom på, at dit tilbud om optag kan være betinget af du fx dokumenterer, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse eller uploader en kopi af dit pas. Dine betingelser står i dit tilbud om optag, hvor vi også fortæller hvordan du opfylder dem.

Tjek din mail ofte

Når der er en besked til dig i ansøgningsportalen, får du en notifikation på den mail, du har registreret i din ansøgning. Husk også at tjekke dit spamfilter, da mails fra ansøgningsportalen kan ende der.

 

 

 

 

 

 

 

 


Upload dokumentation til din ansøgning

Som en del af din ansøgning, skal du uploade forskellig dokumentation. Nedenunder kan du se, hvilke dokumenter du skal have klar for at sende din ansøgning.

Obligatorisk dokumentation

Du skal uploade din officielle karakterudskrift fra den adgangsgivende uddannelse, som du har færdiggjort eller er indskrevet på.

Du kan kun vælge 1 uddannelse som adgangsgivende i din ansøgning.

Hvis du er studerende på et dansk universitet (KU, AU, AAU, SDU, RUC, ITU, DTU eller CBS), anbefaler vi, du giver tilladelse til dataudveksling.

Hvis du giver tilladelse til dataudveksling, henter vi automatisk din karakterudskrift.

Hvis du ikke giver tilladelse til dataudveksling, skal du uploade et scan af din officielle karakterudskrift.

Karakterudskriften skal indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Navn på bachelorgrad
 • Dato for bestået uddannelse (hvis du har afsluttet den)
 • Et officielt stempel
 • En underskrift fra dit universitet

Karakterudskrift uden stempel og underskrift

Vi skal kunne verificere din karakterudskrift online fx via et link, en QR-kode, digital signatur eller lignende. Spørg dit universitet, om det kan lade sig gøre.

Karakterudskrift på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk

Vi accepterer kun en officiel oversættelse af din karakterudskrift til sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Oversættelsen skal være stemplet og underskrevet af dit universitet eller af en autoriseret oversætter.

 

 

 

 

Du skal i egenvurderingsskemaet vise, at du opylder kandidatuddannelsens adgangskrav. Det gælder kun hvis du ikke har en bachelorgrad der automatisk opfylder adgangskravene.

Din ansøgning kan blive afvist, hvis du ikke uploader et korrekt egenvurderingsskema.

Hvad er et egenvurderingsskema?

Et egenvurderingsskema er en oversigt over de faglige adgangskrav, der gælder for den kandidatuddannelse du søger om optag på. Du skal udfylde egenvurderingsskemaet med de kurser og projekter fra din bacheloruddannelse, som dækker de faglige adgangskrav.

Du kan inkludere både færdiggjorte kurser og projekter, og dem du forventer at færdiggøre som en del af din bacheloruddannelse. Inkluderer du projekter i dit egenvurderingsskema, skal du også uploade en beskrivelse af hvert enkelt projekt.

Hvis du har bestået kurser og projekter før du afslutter den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i bedømmelsen, selvom de ikke er en del af din adgangsgivende bacheloruddannelse.

 • Gælder både kurser/projekter du har taget som enkeltfag eller på en anden uddannelse.
 • Maksimum 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sådan udfylder du egenvurderingsskemaet

Brug dette skema og følg disse 3 trin:

 1. Noter alle de kurser og projekter, der viser, du opfylder adgangskravene
 2. Gem skemaet som en pdf-fil. Navngiv pdf'en: [Dit navn]_Egenvurderingsskema
 3. Upload skemaet til din ansøgning.

Titlerne i dit egenvurderingsskema skal være identisk med titlerne på karakterudskriften/beviset.

Du skal notere alle kurser, der kan dække adgangskravene, også selvom du har flere ECTS end det uddannelsen kræver i de faglige adgangskrav.

Du må ikke notere det samme kursus 2 gange

Et kursus kan kun dække 1 fagligt adgangskrav, medmindre der er tale om et generelt adgangskrav. Det kan fx være 30 ECTS i fag med laboratorieøvelser eller 60 ECTS inden for naturvidenskab.

Dit kursus kan dække over flere adgangskrav

Har du et kursus på fx 15 ECTS i Matematik og Statistik, må du gerne dele kurset op i 7,5 ECTS Matematik og 7,5 ECTS Statistik for at dække 2 separate adgangskrav på kandidatuddannelsen. Det skal dog være helt tydeligt i kursusbeskrivelsen, at begge emner (Matematik og Statistik) er gennemgået tilstrækkeligt til at dække de enkelte adgangskrav.

Derfor skal du uploade et egenvurderingsskema

Optagelsesudvalget bruger dit egenvurderingsskema til at vurdere, om du er kvalificeret til optag. Hvis du ikke uploader et korrekt egenvurderingsskema, har vi ikke mulighed for at vurdere, om du opfylder uddannelsens adgangskrav og du kan risikere, at vi afviser din ansøgning.

Guide til at udfylde egenvurderingsskemaet

Der er en guide i egenvurderingsskemaet i den højre side af dokumentet. Guiden hjælper dig med at vurdere, hvilke kurser du skal tilføje og svarer på de mest stillede spørgsmål.

 

 

Har du fået en adgangsvurdering fra SCIENCE på Københavns Universitet skal du uploade den.

Det er ikke et krav at få lavet en adgangsvurdering, men du skal uploade adgangsvurderingen hvis du har fået en.

 

 

 

 

 

Du skal uploade dokumentation, hvis du har bestået kurser eller eksamener på en tidligere uafsluttet kandidatuddannelse. Vi bruger dokumentationen til at vurdere, om du kan få merit for dine beståede eksamener.

Du er også forpligtet til at oplyse, hvis du har en afsluttet kandidatuddannelse. Læs om kandidatreglen.

Kandidatstuderende på et dansk universitet

Vi anbefaler, at du giver tilladelse til dataudveksling, så vi automatisk kan hente din dokumentation. Du skal derfor ikke gøre noget for at dokumentere din uafsluttede eller afsluttede kandidatuddannelse.

Det gælder kun for dig, der har studeret på et dansk universitet: KU, AU, AAU, SDU, RUC, ITU, DTU eller CBS.

Kandidatstuderende på andre universiteter

Hvis du er eller har været kandidatstuderende på et andet universitet end dansk, skal du uploade dokumentation. Dokumentationen kan enten være en kopi eller scan af 1 af følgende:

 • Din officielle karakterudskrift
 • Eksamensbevis (inklusiv alle afsluttede kurser/eksamener på din tidligere kandidatuddannelse)

Dokumentationen skal indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Navn på bachelorgrad
 • Dato for bestået uddannelse (hvis du har afsluttet den)
 • Et officielt stempel
 • En underskrift fra dit universitet
Karakterudskrift uden stempel og underskrift

Vi skal kunne verificere din karakterudskrift online fx via et link, en QR-kode, digital signatur eller lignende. Spørg dit universitet, om det kan lade sig gøre.

Hvis din karakterudskrift er på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk

Vi accepterer kun en officiel oversættelse af din karakterudskrift til sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Oversættelsen skal være stemplet og underskrevet af dit universitet eller af en autoriseret oversætter.

 

 

Du skal uploade dokumentation på, at du opfylder sprogskravene

 • dansk på A-niveau
 • engelsk på minimum B-niveau.

Læs mere om sprogkravene

Fristen for at dokumentere sprogkrav bliver ikke forlænget. Uploader du ikke dokumentation for at du opfylder sprogkravene inden fristen, afviser vi din ansøgning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du får tilbudt en plads på kandidatuddannelsen, skal du dokumentere, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse senest 20. september.

Hvis du er studerende på et dansk universitet (KU, AU, AAU, SDU, RUC, ITU, DTU eller CBS), anbefaler vi du giver tilladelse til dataudveksling.

Hvis du har givet tilladelse til dataudveksling, henter vi dokumentationen automatisk og du skal derfor ikke gøre noget for at dokumentere din afsluttede uddannelse.

Hvis du ikke har givet tilladelse til dataudveksling, skal du senest 20. september dokumentere din færdiggjorte uddannelse.

Vi kan modtage din dokumentation på 3 følgende måder

1) Send en kopi af dit bachelorbevis på mail

Send kopien til msc-admissions@science.ku.dk. Kopien kan enten være en PDF eller et scan af dit officielle bevis, og skal indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Navn på bachelorgrad
 • Dato for bestået uddannelse (hvis du har afsluttet den)
 • Et officielt stempel
 • En underskrift fra dit universitet

Hvis din karakterudskrift ikke indeholder stempel og underskrift, skal vi kunne verificere det online f.eks. via et link, en QR-kode, digital signatur eller lignende. Spørg dit universitet, om det kan lade sig gøre.

2) Få din tidligere uddannelsesinstitution til at bekræfte din grad

Din tidligere uddannelsesinstitution kan bekræfte din grad ved at sende en mail til msc-admissions@science.ku.dk. Mailen skal være sendt fra en officiel mailadresse fra uddannelsesinstitutionen og indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Titlen på din uddannelse
 • Dato for bestået uddannelse
Hvis dokumentationen er på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk

Vi accepterer kun en officiel engelsk oversættelse af din karakterudskrift. Oversættelsen skal være stemplet og underskrevet af dit universitet eller en autoriseret oversætter.

3) Giv os oplysninger, vi kan bruge til at verificere din grad online

Du eller dit universitet kan sende en mail til os med information om, hvordan vi kan verificere din uddannelse/grad online fx via en hjemmeside.

Via online-verifikationstjenesten skal vi være i stand til at verificere:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Titlen på din uddannelse
 • Dato for bestået uddannelse

 

 

 

 

Du skal uploade en kopi eller scan af dit gyldige pas eller nationale ID. Hvis du hverken har pas eller nationalt ID, skal du uploade en erklæring om, hvornår du forventer at modtage det.

Dit pas eller nationale ID skal være gyldigt og indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Din nationalitet
 • Udløbsdato

En kopi af dit sygesikringskort eller kørekort er ikke tilstrækkeligt. Det skal være dit pas eller nationalt ID-kort.

Frist for at uploade en kopi eller scan: 1. september

 

Ikke-påkrævet dokumentation

Vi bruger kun den obligatoriske dokumentation, når vi vurderer din ansøgning. Du skal derfor ikke uploade andre dokumenter.

Eksempler på ikke-påkrævet dokumentation:

 • Motiveret ansøgning
 • Anbefalinger eller udtalelser fra fx undervisere og arbejdsgiver
 • Dokumentation for ungdomsuddannelse (fx gymnasium, HF), medmindre du bruger det som dokumentation for dine sprogkundskaber.

Hvis du mangler noget i din ansøgning

Det er et krav, at du har uploadet al påkrævet dokumentation til din ansøgning inden ansøgningsfristen. Vi vurderer efterfølgende om din ansøgning er komplet.

Hvis du mangler noget i din ansøgning, sender vi dig en besked i ansøgningsportalen. Din frist for at uploade manglende dokumentation er 1 uge fra tidspunktet vi kontakter dig i portalen.

Kontrol af dine oplysninger/dokumenter

Hvis det viser sig, at du har brugt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation i din ansøgning, er vi forpligtet til at anmelde det til politiet og annullere din ansøgning og optagelse.

Få hjælp til din ansøgning

SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig med din ansøgning. Du kan deltage i vores Q&A's om ansøgningsprocedure og optagelse, ringe eller sende os en mail.

Din start på kandidatuddannelsen

Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen på kandidatuddannelsen.

Brug tidslinjen til at se de vigtige deadlines inden dit studie starter.

 

Vi har lavet en online del af din studiestart før dine kurser starter. Her kan du bl.a. finde et overblik over aktiviteter i studiestarten og begynde første del af din introduktion til kandidatuddannelsen med vores online kursus.

 

 

Studiestarten på din nye uddannelse foregår i uge 35 - ugen før dine kurser starter. Her får du mulighed for at møde dine medstuderende, blive klogere på din kandidatuddannelse og dit studiemiljø.

 

 

Vi sender dig al information om din studiestart til den mail, du har registreret dig med i ansøgningsportalen.

Fra maj til august sender vi velkomstbeskeder med adgang til din online studiestart, hvor du kan blive klar til at starte din kandidatuddannelse og tilmelde dig dine første kurser. Du hører også fra os, når du kan tilmelde dig velkomstdage på din uddannelse.

 

 

Husk at der stadig kan være dokumentation som du skal uploade inden din studiestart. Tjek dit tilbud om betinget optag for at se, om du stadig mangler at dokumentere noget, og hvad din deadline er.

 

 

Du får mere information om hvordan og hvornår du kan tilmelde dig kurser, når du er optaget.

SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om hvilke kurser du skal tilmelde dig og hvornår. Du kan med fordel deltage i vores online Q&A om kursustilmelding.

 

 

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge om SU igen. Læs mere om SU på www.su.dk.

 

 

Hvis du har en funktionsnedsættelse (fx ordblindhed eller en fysisk eller psykisk diagnose), er der mulighed for, at du kan få hjælp og støtte under din uddannelse. Du kan bl.a. søge om særlige hjælpemidler, IT-udstyr, ekstra tid til eksamen, støttetimer og lignende.

Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du vil høre mere om dine muligheder for særlig støtte, og hvordan du søger om det, du har brug for.