Retskravsbachelor

At være retskravsbachelor betyder, at du er sikret en plads på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvornår skal du søge?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan søger du?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du søger ind på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Det er den eneste måde, du kan søge om optagelse på.

Få din dokumentation gennem dataudveksling

Når du søger med en bestået eller forventet bestået bachelorgrad i idræt fra KU, behøver du ikke uploade dokumentation. Du skal blot give tilladelse til, at vi indhenter data om din uddannelsesbaggrund fra KU. Vi kontakter dig, hvis der mangler noget i din ansøgning.

Søg optagelse

Du har oplysningspligt i forhold til kandidatkurser/kandidatuddannelser

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du uploade dokumentation for dine beståede kurser. Vi bruger informationen til at vurdere, om du skal have merit for dine beståede kurser.

Du er også forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse. Læs mere om reglerne for kandidatreglen.

Hvis det viser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation i din ansøgning, er vi forpligtet til at anmelde det til politiet og annullere din optagelse.

Du kan oprette 3 ansøgninger til KU

Du kan max oprette 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra os omkring din ansøgning. Er der en besked til dig i ansøgningsportalen, modtager du en notifikationsmail på mailadressen, du har registreret i din ansøgning.

Tips til ansøgningsportalen

  • Brug Firefox eller Google Chrome som browser, når du opretter og indsender din ansøgning.
  • Tjek brugervejledningen til ansøgningsportalen, når du udfylder din ansøgning.
  • Læs FAQ hvor du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om ansøgningsportalen.
  • Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du ikke kan finde svar i FAQ’en.
  • Kontakt Servicedesk hvis du har tekniske problemer med ansøgningsportalen.

 

 

 

 

 

 

Studiestart i september (sommeroptag)
Du får svar på din ansøgning via ansøgningsportalen
senest 10. juni

Du skal takke ja til pladsen senest d. 15. juni.

Hvis du søger om en restplads i efteransøgningsperioden får du svar senest 1. juli

Studiestart i februar (vinteroptag)
Du får svar på din ansøgning via ansøgningsportalen
senest 10. december

Du skal takke ja til pladsen senest d. 15. december.

Sig ja til din studieplads

Hvis du ikke gør det inden for fristen (som fremgår af dit svarbrev) mister du din plads på uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du tjekker status på din ansøgning regelmæssigt via ansøgningsportalen.

Tjek din mail regelmæssigt

Er der en besked til dig i ansøgningsportalen, modtager du en mail på mailadressen, du har registreret med din ansøgning. Vær også opmærksom på, at adviseringsmails fra ansøgningsportalen kan ende i dit spamfilter, så tjek jævnligt din spam i mailboksen.

 

Har du fået tilbudt en plads?

 

 

 

 

Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

Velkomstdage på humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Studiestarten på din nye uddannelse foregår 29. august – 2. september.

Hold øje med beskeder i ansøgningsportalen

Alt information om din studiestart sender vi til dig på ansøgningsportalen.Når vi sender en besked, vil du modtage en notifikation på den mail, du har brugt i din ansøgning. Hold derfor løbende øje med denne mail

Få hjælp til kursustilmelding

SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig med dine kursustilmeldinger, bl.a. til webmøder om kursustilmelding.

Søg SU

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge SU igen. Læs mere om SU på www.su.ku.dk.

Har du en funktionsnedsættelse?

Hvis du har en funktionsnedsættelse (som fx ordblindhed eller en fysisk eller psykisk diagnose), er der mulighed for, at du kan få hjælp og støtte under din uddannelse pga. dine særlige vilkår. Du kan bl.a. søge om særlige hjælpemidler, IT-udstyr, ekstra tid til eksamen, støttetime og lignende.

Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du vil høre mere om dine muligheder, og hvordan du søger om det, du har brug for.