Retskravsbachelor

At være retskravsbachelor betyder, at du er sikret en plads på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

Du er retskravsbachelor, hvis du

 • har taget din bacheloruddannelse i idræt og fysisk aktivitet på Københavns Universitet (KU)
 • søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bacheloruddannelse.

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen typisk ligger før du har afsluttet din bachelor, hvis du vil starte til førstkommende optag.

Du lever stadig op til din retskravskandidat, hvis du

 • har takket ja til en anden kandidatuddannelse end din retskravskandidat uden at afslutte uddannelsen
 • har takket ja, men ikke afslutter din adgangsgivende bachelor inden studiestart
 • har takket nej til dit tilbud om optag på din retskravskandidat.

Du mister dit retskrav, hvis du

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse før 1. januar 2020, har du ikke længere retskrav. Du kan stadig søge om optagelse, da du som tidligere retskravsbachelor opfylder adgangskravene.

Hvornår du kan søge

 

 • Ansøgningsportalen åbner: 16. januar
 • Ansøgningsfrist: 1. marts

Få overblik over vigtige datoer fra ansøgning til studiestart i tidslinjen

Søg om en restplads i efteransøgningsperioden

Nåede du ikke at søge om optagelse inden 1. marts, og er der ledige pladser på uddannelsen, kan du søge om eventuelle restpladser i efteransøgningsperioden.

 • Ansøgningsportalen åbner: 1. maj
 • Ansøgningsfrist: 15. maj

Når du søger i efteransøgningsperioden, er du ikke sikret en plads, og din ansøgning kan blive afvist, hvis uddannelsen er fyldt op.

Vær opmærksom på, at eventuelle restpladser kun bliver tildelt til studerende fra Københavns Universitet.

Sådan søger du

 

 

Hvis du er retskravsbachelor, er du sikret en plads på uddannelsen, hvis du søger inden for fristen.

Opret en ansøgning i ansøgningsportalen - det er den eneste måde, du kan søge om optagelse på. Selv hvis du har fået dispensation til at tage kandidatkurser, inden du har færdiggjort din bachelor.

Søg optagelse

Få din dokumentation gennem dataudveksling

Når du søger med en bestået eller forventet bestået bachelorgrad fra Københavns Universitet, behøver du ikke uploade dokumentation. Du kan blot give tilladelse til, at vi indhenter data om din uddannelsesbaggrund fra KU.

Hvis der mangler noget i ansøgning, kontakter vi dig via ansøgningsportalen.

Kopi eller scan af pas/nationalt ID

Du skal uploade en kopi eller scan af dit gyldige pas eller nationale ID. Hvis du hverken har pas eller nationalt ID, skal du uploade en erklæring om, hvornår du forventer at modtage det.

Dit pas eller nationale ID skal være gyldigt og indeholde:

 • Dit fulde navn
 • Din fødselsdato
 • Din nationalitet
 • Udløbsdato

En kopi af dit sygesikringskort eller kørekort er ikke tilstrækkeligt. Det skal være dit pas eller nationalt ID-kort.

Frist for at uploade en kopi eller scan: 1. september

Oplys om tidligere kandidatkurser/kandidatuddannelser

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du uploade dokumentation for dine beståede kurser. Vi bruger informationen til at vurdere, om du skal have merit for dine beståede kurser.

Du har også pligt til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse. Læs om kandidatreglen.

Hvis det viser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation i din ansøgning, er vi forpligtet til at anmelde det til politiet, samt annullere din optagelse.

Du kan oprette 3 ansøgninger til KU

Du kan maksimalt oprette 3 ansøgninger til kandidatuddannelser på tværs af alle fakulteter på Københavns Universitet (KU) til samme studiestart.

Vi annullerer alle ansøgninger udover de 3 tilladte.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse vil du modtage beskeder fra os om din ansøgning i ansøgningsportalen. Når der er en besked til dig i ansøgningsportalen, får du en notifikation på mailadressen, du har registreret i din ansøgning. Vær opmærksom på, at notifikationer kan ende i dit spamfilter.

Vi anbefaler, at du ikke bruger din studiemail, når du opretter din ansøgning. Nogle uddannelsesinstitutioner lukker mailkontoen for studerende inden for få måneder, efter bacheloruddannelsen er færdiggjort. Det kan forhindre dig i at se notifikationer fra os.

Tips til ansøgningsportalen

 • Brug Firefox eller Google Chrome som browser, når du sender og tjekker op på din ansøgning.
 • Læs brugervejledningen til ansøgningsportalen, når du udfylder din ansøgning.
 • Læs vores FAQ hvor du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om ansøgningsportalen.
 • Kontakt SCIENCE Studenterservice, hvis du ikke kan finde svar i FAQ’en.
 • Kontakt Servicedesk, hvis du har tekniske problemer med ansøgningsportalen.

 

Vi tilbyder optag løbende fra 1. maj og frem til 10. juni. Så husk at hold øje med ansøgningsportalen løbende.

Du skal aktivt takke ja til pladsen senest 15. juni.

Hvis du søger om en restplads i efteransøgningsperioden får du svar senest 1. juli, men også gerne før.

Vær opmærksom på, du skal acceptere dit tilbud om optag til en restplads inden for 5 dage, fra du har modtaget dit tilbud om optag.

Accepter dit tilbud om optag inden 5 dage

Du skal aktivt takke ja til pladsen i ansøgningsportalen inden 5 dage. Du skal registrere dit svar i ansøgningsportalen – følg guiden i beskeden med dit tilbud om optag.

Hvis du ikke aktivt takker ja inden fristen mister du din plads på uddannelsen og vi tilbyder pladsen til en anden. Det er derfor vigtigt, at du tjekker ansøgningsportalen ofte.

Vær opmærksom på, at dit tilbud om optag kan være betinget af du fx dokumenterer, at du har færdiggjort din bacheloruddannelse eller uploader en kopi af dit pas. Dine betingelser står i dit tilbud om optag, hvor vi også fortæller hvordan du opfylder dem.

Tjek din mail ofte

Når der er der en besked til dig i ansøgningsportalen, får du en notifikation på den mail, du har registreret i din ansøgning. Husk også at tjekke dit spamfilter, da mails fra ansøgningsportalen kan ende der.

Din start på kandidatuddannelsen

Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen på kandidatuddannelsen.

Brug tidslinjen til at se de vigtige deadlines inden dit studie starter.

 

Vi har lavet en online del af din studiestart før dine kurser starter. Her kan du bl.a. finde et overblik over aktiviteter i studiestarten og begynde første del af din introduktion til kandidatuddannelsen med vores online kursus.

 

 

Studiestarten på din nye uddannelse foregår i uge 35 - ugen før dine kurser starter. Her får du mulighed for at møde dine medstuderende, blive klogere på din kandidatuddannelse og dit studiemiljø.

 

 

Vi sender dig al information om din studiestart til den mail, du har registreret dig med i ansøgningsportalen.

Fra maj til august sender vi velkomstbeskeder med adgang til din online studiestart, hvor du kan blive klar til at starte din kandidatuddannelse og tilmelde dig dine første kurser. Du hører også fra os, når du kan tilmelde dig velkomstdage på din uddannelse.

 

 

Du tilmelder dig kurser på samme måde som på din bachelor.

Din mulighed er størst for at få plads på de kurser, du ønsker, når du tilmelder dig i den ordinære tilmeldingsperiode. Du kan bruge eftertilmeldingsperioden, hvis du vil ændre dine kursustilmeldinger.

Du får mere information om hvordan og hvornår du kan tilmelde dig kurser, når du er optaget.

SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig, hvis du er i tvivl om hvilke kurser du skal tilmelde dig og hvornår.

 

 

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge om SU igen. Læs mere om SU på www.su.dk.

 

 

Hvis du har en funktionsnedsættelse (fx ordblindhed eller en fysisk eller psykisk diagnose), er der mulighed for, at du kan få hjælp og støtte under din uddannelse. Du kan bl.a. søge om særlige hjælpemidler, IT-udstyr, ekstra tid til eksamen, støttetimer og lignende.

Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du vil høre mere om dine muligheder for særlig støtte, og hvordan du søger om det, du har brug for.