Interview: "Jeg undersøger idrættens rolle i samfundet"

Andorra Lynn Jensen er 26 år og færdiguddannet cand.scient. fra kandidatuddannelsen humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.
I dag er hun ansat som videnskabelig assistent på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) på SCIENCE – Københavns Universitet. Samtidig underviser hun på bacheloruddannelsen i idræt.

Læs interviewet med Andorra


Interview: "Jeg kan bruge min ekspertviden til at øge folks glæde ved idræt"

Henrik Dam Nygaard læser på kandidatuddannelsen humanistisk – samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab på Københavns Universitet.  Selvom han endnu ikke er færdiguddannet, er han allerede blevet ansat som idræts- og eventkonsulent hos DGI med jobstart, så snart han er færdiguddannet.

Læs interviewet med Henrik