Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet på to år svarer til 120 ECTS-point. Et år er inddelt i fire blokke, hver blok af ni ugers varighed inklusiv eksamen. I hver blok følger du et eller to kurser.

Undervisningsforløbet består af fem obligatoriske kurser på første år (i alt 60 ECTS-point). På andet år følger du begrænset valgfrie kurser (0 eller 15 ECTS-point) og valgfrie kurser (15 ECTS-point) og afslutter uddannelsen med dit speciale.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Specialet svarer til 30 eller 45 ECTS-point. Som specialeemne vælger du inden for instituttets forskningsområder.

Her er nogle eksempler:

  • Gymnasieelevers oplevelser i idrætsfaget – kan idrætsundervisningen være et modsvar til samfundstendenser præget af præstation?
  • Idræt og hverdagsmotion ud fra en sociologisk synsvinkel.
  • Idrætsforeninger etableret af unge for unge i København. Med fokus på unges foreningsdeltagelse og idrætsforeningernes rammer og struktur.
  • At være en god ansat. Et case studium af en motionsordnings betydning for ansattes livsstil og den sociale praksis.
  • Hæver Team Copenhagen den sportslige overligger for Københavnsk eliteidræt? En analyse af den kommunale støtte til eliteidrætsklubber i København.
  • En lille bølge – en fænomenologisk undersøgelse af skiløb
  • Tidligere eliteidrætsudøvere og verdensholddeltagere som potentielle ledere i det danske idrætssystem.
  • Fitnesskultur og senmodernitet. En analyse af hvordan man ud fra et senmoderne samfundsperspektiv kan forstå den danske fitnesskulturs udvikling.
  • Sundhed mellem tale og handling. Om udvalgte sundhedsdiskursers betydning for motion og kost på recept deltagerens projekt om sundhed.
  • Erik Flensted Jensen. En gymnastik-globetrotter med en mission.

Uddannelsen er bygget sådan op:

Speciale 30 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi Teori 2: Idræts sociologi og -politik Kvalitative metoder Selvvalgt projektmodul – anvendt idrætsanalyse
Kvantitative metoder
2. år Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus

Speciale 45 ECTS

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Kurser du kan følge i studieåret 2023/24:

Kurser du kan følge i studieåret 2024/25: