Undervisning og opbygning

Kandidatstudiet på to år svarer til 120 ECTS-point. Et år er inddelt i fire blokke, hver blok af ni ugers varighed inklusiv eksamen. I hver blok følger du et eller to kurser.

Undervisningsforløbet består af fem obligatoriske kurser på første år (i alt 60 ECTS-point). På andet år følger du begrænset valgfrie kurser (0 eller 15 ECTS-point) og valgfrie kurser (15 ECTS-point) og afslutter uddannelsen med dit speciale.

Du kan også læse uddannelsen med et sidefag. Se nederst på siden.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Specialet svarer til 30 eller 45 ECTS-point. Som specialeemne vælger du inden for instituttets forskningsområder.

Her er nogle eksempler:

  • Gymnasieelevers oplevelser i idrætsfaget – kan idrætsundervisningen være et modsvar til samfundstendenser præget af præstation?
  • Idræt og hverdagsmotion ud fra en sociologisk synsvinkel.
  • Idrætsforeninger etableret af unge for unge i København. Med fokus på unges foreningsdeltagelse og idrætsforeningernes rammer og struktur.
  • At være en god ansat. Et case studium af en motionsordnings betydning for ansattes livsstil og den sociale praksis.
  • Hæver Team Copenhagen den sportslige overligger for Københavnsk eliteidræt? En analyse af den kommunale støtte til eliteidrætsklubber i København.
  • En lille bølge – en fænomenologisk undersøgelse af skiløb
  • Tidligere eliteidrætsudøvere og verdensholddeltagere som potentielle ledere i det danske idrætssystem.
  • Fitnesskultur og senmodernitet. En analyse af hvordan man ud fra et senmoderne samfundsperspektiv kan forstå den danske fitnesskulturs udvikling.
  • Sundhed mellem tale og handling. Om udvalgte sundhedsdiskursers betydning for motion og kost på recept deltagerens projekt om sundhed.
  • Erik Flensted Jensen. En gymnastik-globetrotter med en mission.

Uddannelsen er bygget sådan op:

Speciale 30 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Teori 1: Bevægelse, kultur og uddannelse  Teori 2: Idræt, politik og velfærd  Kvantitative metoder
Kvalitative metoder Innovation, projektledelse og anvendt idrætsanalyse
2. år Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus

Speciale 45 ECTS

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. BEMÆRK: Listerne over kurser kan ændre sig. Du kan se de opdaterede lister i starten af marts 2024.

Kurser du kan følge i studieåret 2024/25:

Kurser du kan følge i studieåret 2025/26:

 

Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag er relevant for dig, der allerede på din bacheloruddannelse har studeret to fag. Dette kan fx være med henblik på at opnå undervisningskompetence i begge fag, eller for at udnytte samspillet mellem de to fag til at opnå en dybere indsigt i det videnskabelige område.

Modeller for placering af sidefaget

Du kan placere dit sidefag efter flere forskellige modeller afhængigt af, om du vælger et andet fag på SCIENCE (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) som sidefag, eller om sidefaget ligger på et andet fakultet.

Uddannelsesforløbet med sidefag på SCIENCE ser ud som følger:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Teori 1: Bevægelse, kultur og uddannelse  Teori 2: Idræt, politik og velfærd Begrænset valgfrit kursus

Begrænset valgfrit kursus
Sidefag Sidefag Sidefag
2. år
Sidefag
Begrænset valgfrit kursus Speciale
Sidefag
Sidefag

Følger du sidefag på et andet fakultet (fx Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet eller Det Samfundsvidenskabelige Fakultet), ser dit uddannelsesforløb sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Teori 1: Bevægelse, kultur og uddannelse  Teori 2: Idræt, politik og velfærd Sidefag
Sidefag
Sidefag Sidefag
Sidefag
Sidefag
2. år
Sidefag
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Sidefag
Sidefag
Sidefag
3. år Speciale

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. BEMÆRK: Listerne over kurser kan ændre sig. Du kan se de opdaterede lister i starten af marts 2024.

15 ECTS skal dækkes af kurser fra nedenstående liste:

15 ECTS skal dækkes af kurser fra nedenstående lister:

Kurser du kan følge i studieåret 2024/25: