Studiemiljø

Indianske sprog og kulturer er et lille fag med ca. 35 studerende og tre ansatte (to adjunkter og en undervisningsassistent). Det er rigtig hyggeligt og sjovt at læse på indianske sprog og kulturer, især hvis man tager del i det sociale liv og dermed skaber sig et netværk på studiet. I løbet af studieåret arrangeres der mange fælles arrangementer for hele afdelingen.

På Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere. Læs mere om instituttets studiemiljø herunder.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. Emner kan fx være studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

SLYNG

SLYNG er et fælles institutblad for alle studerende og ansatte på ToRS. Bladet redigeres af en redaktionsgruppe bestående af aktive studerende på ToRS. Det er et supplement til de øvrige udgivelser på ToRS og har til formål at skabe debat, kritik, faglig analyse, generel oplysning, opråb og udråb. SLYNG trykker bidrag for både studerende og ansatte, uanset stilling, rang og anciennitet.

ToRS Studnyt

ToRS Studnyt er et nyhedsbrev for alle studerende på ToRS. Studnyt udkommer ca. hver anden uge. Her får du meddelelser fra instituttet og andre, ligesom du kan finde opslag om studiejob, praktikopslag og andre opslag om seminarer, konferencer, sommerskole og meget mere, som bliver sendt til instituttet. Studerende kan også sende tekster eller opslag som er relevante for medstuderende.