Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har en af nedenstående uddannelser og søger ind rettidigt: '

 

 • Informationsstudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling + bibliotekar DB fra København Universitet (retskravsbachelor – Bibliotekar DB skal være taget første gang den udbydes i forlængelse af bacheloruddannelsen)

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet. 

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling: 

 • Informationsstudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling + bibliotekar DB fra København Universitet (retskravsbachelor – Bibliotekar DB skal være taget første gang den udbydes i forlængelse af bacheloruddannelsen)
 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation fra Syddansk Universitet
 • Digitale medier og design fra IT-Universitetet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Kommunikation og digitale medier fra Aalborg Universitet
 • Informations- og kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Kommunikation og it fra Københavns Universitet
 • Professionsbacheloruddannelsen i natur- og kulturformidler. OBS: Du kan kun blive betinget optaget med denne baggrund, hvis du supplerer med 30 ECTS specifikke fagmoduler fra bacheloruddannelsen i Informationsstudier i løbet af det første studieår. Læs mere her.
 • Professionsbacheloruddannelsen som folkeskolelærer. OBS: Du kan kun blive betinget optaget med denne baggrund, hvis du supplerer med 30 ECTS specifikke fagmoduler fra bacheloruddannelsen i Informationsstudier i løbet af det første studieår. Læs mere her.

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

Ansøgere tages i betragtning til optagelse, hvis de vurderes til at have mindst 60 ECTS inden for emner som kulturformidling, informationsformidling, digitale medier og digital kultur.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Hvis du ikke har et nordisk statsborgerskab (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) skal du inden optagelsen have bestået Studieprøven eller dansk A på gymnasialt niveau. Vi skal have modtaget dokumentation for dine danskkundskaber:

 • 1. august (studiestart til september)
 • 1. januar (studiestart til februar)

Hvis du har en dansksproget bacheloruddannelse fra et dansk universitet skal du uanset statsborgerskab ikke dokumentere danskkundskaber. 

Om Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.