Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen.

 • Informationsstudier fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling + bibliotekar DB fra København Universitet (retskravsbachelor – Bibliotekar DB skal være taget første gang den udbydes i forlængelse af bacheloruddannelsen)
 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation fra Syddansk Universitet
 • Digitale medier og design fra IT-Universitetet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Kommunikation og digitale medier fra Aalborg Universitet
 • Informations- og kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Kommunikation og it fra Københavns Universitet
 • Natur- og kulturformidler fra Metropol. Professionsbachelorer skal supplere den adgangsgivende eksamen med 30 ECTS specifikke fagmoduler på Informationsvidenskab og kulturformidling. Læs mere her.
 • Folkeskolelærer. Professionsbachelorer skal supplere den adgangsgivende eksamen med 30 ECTS specifikke fagmoduler på Informationsvidenskab og kulturformidling. Læs mere her.

Læs om ansøgningsproceduren.

Sprogkrav

Dansk

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller dansk A på gymnasialt niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Engelsk

Bemærk: Pr. 1. september 2021 kan du ikke længere tage uddannelsen som en engelsksproget masteruddannelse.

For studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på engelsk, kan studienævnet fastsætte krav om dokumenterede sproglige kvalifikationer f.eks. gennem anderkendte sprogtests.