Supplering

Når Københavns Universitet bedømmer, om du opfylder adgangskravet til kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling, sker det ud fra en vurdering af eksaminerne fra din bacheloruddannelse. Hvis du efter afslutningen af din bacheloruddannelse har gennemført yderligere uddannelse eller kurser i Danmark eller udlandet, må vi ikke inddrage det i bedømmelsen.

Supplering af dit adgangsgrundlag er dog muligt for følgende grupper af ansøgere og må omfatte max 30 ECTS:

Har du en professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer eller natur- og kulturformidler (fra Metropol), kan du blive betinget optaget på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Det er en forudsætning, at du deltager i og består et suppleringsforløb på 30 ECTS-point parallelt med første studieår på kandidatuddannelsen. Suppleringsforløbet skal være afsluttet inden for et år efter din betingede optagelse.

Bliver du optaget på betingelse af supplering, skal du selv betale for kurserne, da suppleringsforløbet er underlagt deltidsbekendtgørelsen. Se de gældende priser hos Åben Universitet

Suppleringsforløbet består af én af følgende kombinationer af kurser fra bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling, fordelt med 15 ECTS på 1. semester og 15 ECTS på 2. semester:

  1. Digital kultur (15 ECTS) + Videnskabsteori: Information (15 ECTS)
  2. Digital kultur (15 ECTS) + Videnskabsteori: Kultur (15 ECTS)

Københavns Universitet tilrettelægger hvilket af de to forløb, du skal gennemføre parallelt med kandidatuddannelsen. Det sker ud fra en faglig vurdering af dine kvalifikationer. Dit studieforløb på suppleringsforløbet og kandidatuddannelsen tilrettelægges herefter i samråd med dig.

Læs mere om ansøgningsproceduren her.