Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Informationsvidenskab og kulturformidling > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling, hvis du er bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling eller i informationsvidenskab og kulturformidling + bibliotekatr DB fra KU, og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen. 

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

 • Informationsvidenskab og kulturformidling fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Informationsvidenskab og kulturformidling + bibliotekar DB fra København Universitet (retskravsbachelor – Bibliotekar DB skal være taget første gang den udbydes i forlængelse af bacheloruddannelsen)
 • Bibliotekskundskab og videnskommunikation fra Syddansk Universitet
 • Digitale medier og design fra IT-Universitetet
 • Film- og medievidenskab fra Københavns Universitet
 • Kommunikation og digitale medier fra Aalborg Universitet
 • Informations- og kommunikationsvidenskab fra Syddansk Universitet
 • Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • Kommunikation og it fra Københavns Universitet.
 • Natur- og kulturformidler fra Metropol. Professionsbachelorer skal supplere den adgangsgivende eksamen med 30 ECTS specifikke fagmoduler på Informationsvidenskab og kulturformidling. Læs mere her.
 • Folkeskolelærer. Professionsbachelorer skal supplere den adgangsgivende eksamen med 30 ECTS specifikke fagmoduler på Informationsvidenskab og kulturformidling. Læs mere her.

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil pladserne blive fordelt ud fra en vurdering af ansøgerens motiverede ansøgning samt ansøgerens redegørelse for relevant uddannelsesbaggrund (sidstnævnte skal dog ikke vedlægges af ansøgere med en bacheloruddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen).

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen.  Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).