Bilag og dokumentation (udenlandsk bacheloruddannelse)

Når du søger ind på kandidatuddannelsen, skal du uploade nedenstående bilag.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information der, hvor du bliver bedt om det.

Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.

Du kan miste din studieplads

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Du skal uploade den manglende dokumentation inden den angivne frist.

Uploader du ikke dokumentationen rettidigt, vil du få afslag på din ansøgning.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen
Et eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato, eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.

'Beståede videregående uddannelser' eller

'Ikke beståede videregående uddannelser'

Dokumentation for beståede fag og kurser på tidligere uafsluttet eller gennemført kandidatuddannelse jf. oplysningspligt (se ovenfor).Upload dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser

En samlet, kronologisk oversigt over dit studieforløb. Ekstra dokumentation

Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.Ekstra dokumentation

Link til studieordning eller beskrivelse af din bacheloruddannelse: indhold, kurser, omfang og pensum, ECTS/credits. 
Ekstra dokumentation

En redegørelse for opfyldelse af adgangskravet (inkl. tilhørende ECTS-point).

Hent skabelon til redegørelse

Motiveret ansøgning 

En motiveret ansøgning (gælder ikke retskravsbachelorer), der indeholder:

1. En redegørelse for hvad du har beskæftiget dig med på din bacheloruddannelse, der er relevant uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

2. En begrundelse(r) for ønske om at læse denne kandidatuddannelse.

3. Evt. en redegørelse for uddannelsesbaggrund og evt. relevant beskæftigelse.

Motiveret ansøgning 

Dokumentation for din uddannelses credit-system. Hvor mange credits består en bacheloruddannelse af, hvor mange års fuldtidsstudier tager uddannelsen? 


Beskrivelse af credit system og anvendt karakterskala

Dokumentation for din uddannelses karaktersystem. 

Beskrivelse af credit system og anvendt karakterskala

Beskrivelse af studieforløbet: Ugentligt timetal, benyttede lærebøger mv. 

Kursusbeskrivelser på engelsk inkl. credits og pensum

Dokumentation for din uddannelses opbygning.

Kursusbeskrivelser på engelsk inkl. credits og pensum

Danskkundskaber: Hvis du ikke er nordisk statsborger, og din bacheloruddannelse er bestået ved et udenlandsk universitet eller er engelsksproget, skal du uploade dokumentation for sprogkundskab i dansk svarende til Studieprøven i dansk. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. 


Sprogkundskaber dansk

Studieafgift for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om studieafgift og betaling.