Faglig profil og job

Uddannelsen fokuserer på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur. Den har et stærkt fokus på studiet af information og kultur i sammenhæng med brugere, praksis, systemdesign og organisationer. Når du starter på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling, kan du vælge mellem to profiler: 

  • Profil i informationsvidenskab
  • Profil i kulturformidling

Profilen i informationsvidenskab har fokus på udvikling af systemers og digitale løsningers opbygning, design og brug. Du kommer til at arbejde med analyser af systemer, medier og platforme til organisering og søgning af information samt med at evaluere systemers performance i forskellige brugssammenhænge. Du introduceres til en række emner i tilknytning til profilen, der sætter dig i stand til at udtænke nye måder at understøtte digital formidling af information og kultur på.

Profilen i kulturformidling har fokus på kulturen i samfundet og hvordan teknologien og kulturinstitutioners vilkår og praksis former potentialer for kulturformidling. Du kommer til at arbejde med kultursektorens institutioner og deres kulturpolitiske vilkår. Du beskæftiger dig med kulturens brugere samt remedieringens og digitaliseringens betydning for videns- og kulturformidling. Du introduceres til en række emner i tilknytning til profilen, der sætter dig i stand til at analysere forskellige former for kulturformidling samt designe nye og innovative formidlingstiltag.

Caroline og Sandra læser begge på kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Læs om, hvorfor de valgte uddannelsen og hvad de synes om den.

Jobmuligheder

Kandidater i informationsvidenskab og kulturformidling er kvalificerede til at arbejde bredt inden for både private og offentlige organisationer, herunder også kulturformidlende institutioner som arkiver, biblioteker og museer. Jobmulighederne dækker lige fra informationsspecialist i private virksomheder til kulturformidler i moderne kulturhuse. Kandidaterne får ansættelse på baggrund af deres viden om platforme og systemer til at strukturere, organisere og formidle information og kultur. Kandidaterne forstår at formidle og bygge bro mellem teknologi og mennesker uanset om sammenhængen er en arbejdskontekst, internettets platforme eller en kulturinstitution.

Kandidater fra uddannelsen bruger deres kompetencer på forskellige måder. Se eksempler på job