Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen får du udbygget dine analytiske og metodiske færdigheder samtidig med at du får videnskabelige og praktiske kompetencer inden for informationsorganisering, brugerstudier, digitaliseringsprojekter og kulturformidling.

Du bliver god til at organisere og formidle information og kultur samt ikke mindst vurdere implikationerne heraf. Du får kompetencer til at deltage i og igangsætte projekter og tværfaglige arbejdsfællesskaber, og redskaber til at udvikle nye former for formidling, brugerinddragelse og samskabelse. 

Profiler

Når du undersøger problemstillinger vedrørende menneskets vilkår og muligheder i en digital tid, spiller informationsetik om sociale medier, big data og overvågning en central rolle. En anden væsentlig vinkel er arbejdet med kulturpolitik, hvor man ser på problematikker om den digitale kulturarv og de kulturelle institutioner.

Informationsvidenskab og kulturformidling består af to profiler: Information og it og Arkiver, biblioteker og museer (ABM). Du kan også vælge en almen profil, hvor du vælger kurser på tværs af de to profiler.

Information og it

Denne profil fokuserer på teknologiforståelse, informationsorganisering, informationsetik samt digitaliseringens forandringsprocesser og du skal bl.a. arbejde med emner som digitale medier, big data og overvågning.

Profilen adresserer eksplicit de samfundsmæssige, kulturelle og etiske aspekter af digitalisering, og giver dig kompetencer til at indgå i tværfaglige samarbejder om både digitaliseringens muligheder og dens udfordringer for organisationer, borgere og brugere. Du bliver uddannet til at indgå i digitaliseringsprojekter i både den offentlige og private sektor, hvor du kan kvalificere disse med viden om håndtering af information og data i forskelligartede teknologier, medier og platforme.

Arkiver, biblioteker og museer

Profilen har fokus på kulturformidling, informationsorganisering, de kulturelle institutioner, kulturpolitik og projektskabelse. Den kombinerer et institutionelt perspektiv med kulturformidling og organisering af information og data og du bliver uddannet til at indgå i digitaliserings- og formidlingsprojekter i kultursektoren.

Profilen giver dig kompetencer til at agere i forhold til aktuelle behov og udfordringer i kultursektoren herunder kompetencer til varetagelse af kulturarv og kulturformidling samt til varetagelse af organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver, fx i forbindelse med partnerskabelse.

På begge uddannelsens profiler arbejder du tæt sammen med virksomheder og kulturinstitutioner, og blandingen af teoretisk læring og praktiske øvelser lærer dig at omsætte dine ideer og viden til konkrete produkter.

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, data- og informationshåndtering, kulturprojekter og -formidling, innovation, videndeling og projekthåndtering. Det kan være i data- og informationstunge virksomheder og institutioner som it-firmaer, konsulenthuse og medicinalfirmaer, eller i kulturbevarende og kulturskabende organisationer som kulturhuse, biblioteker, arkiver og museer.

Kandidaterne fra Informationsvidenskab og kulturformidling forstår at formidle og bygge bro mellem teknologi og mennesker i enhver type af kontekst. Derfor dækker jobmulighederne lige fra informationsspecialist i private virksomheder til kulturformidler i moderne kulturhuse. Kandidaterne får ansættelse på baggrund af deres viden om platforme og systemer til at strukturere, organisere og formidle information og kultur.

Kandidater fra uddannelsen bruger deres kompetencer på forskellige måder. Se eksempler på job