Kandidat i Innovation Management (Uddannelsen tages i Kina)

Innovation spiller i stigende grad en væsentlig faktor for virksomheder, institutioner og organisationers konkurrenceevne og bæredygtighed. Globaliseringen og det øgede pres fra konkurrenterne over hele verden betyder, at virksomheder oplever et øget behov for at forbedre evnen til at omsætte kunders behov til nye processer, produkter og serviceydelser.

Uddannelsen er engelsksproget og udløser en dobbelt kandidatgrad fra Aalborg Universitet og det kinesiske universitet University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Uddannelsen foregår i Kina under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC).

Selv om mange organisationer oplever, at innovation er afgørende for deres overlevelses- og konkurrenceevne, er de samtidigt bevidste om, at innovation er en kompleks opgave at håndtere, da det indebærer en grundig forståelse af markedsmekanismer, teknologisk udvikling, strategisk indsigt, organisatoriske færdigheder og kreativitet.

Med kandidatuddannelsen i Innovation Management får du kompetencer inden for disse områder:

  • Hvordan innovative processer fungerer - herunder innovation i en global sammenhæng
  • Hvordan du skal analysere behovet for forskellige tiltag, der kan forbedre institutioner og virksomheders mulighed inden for innovation
  • Hvordan du kan formulere strategier og politikker på makro og mikroniveau, herunder gennemførelse af initiativer til innovation

Ved at tage din uddannelse i Kina styrker du dine muligheder på arbejdsmarkedet, da både den private og den offentlige sektor i stigende grad har fokus på innovation. Med en kandidatgrad fra både Danmark og Kina, får du stor indsigt i samspillet mellem disse to lande.

Som en central del af uddannelsen er der på tredje semester mulighed for at inkludere et praktikophold ved en virksomhed eller organisation.