Kandidat i integrerede fødevarestudier

Citat af Mette, studerende på integrerede fødevarestudier:

Integrerede fødevarestudier ruster dig til at håndtere aktuelle, komplekse problemer i forbindelse med produktion og forbrug af mad – fx overvægt, klimaforandringer eller bæredygtighed.

Uddannelsen er engelsksproget.

Du studerer fødevaresystemer med fokus på produktion, forarbejdning, distribution og forbrug af fødevarer i et tværfagligt perspektiv ved at bruge samfunds- og naturvidenskabelige metoder. Du lærer at analysere udfordringerne og komme med bud på, hvordan vi designer systemerne, så de fx fremmer sundheden bedre, mindsker klimaaftrykket og sikrer mad til verdens befolkning.