Kandidat i integrerede fødevarestudier

Integrerede fødevarestudier ruster dig til at håndtere aktuelle, komplekse problemer i forbindelse med produktion og forbrug af mad – fx overvægt, klimaforandringer eller bæredygtighed.

Du studerer fødevaresystemer med fokus på produktion, forarbejdning, distribution og forbrug af fødevarer i et tværfagligt perspektiv ved at bruge samfunds- og naturvidenskabelige metoder. Du lærer at analysere udfordringerne og komme med bud på, hvordan vi designer systemerne, så de fx fremmer sundheden bedre, mindsker klimaaftrykket og sikrer mad til verdens befolkning.

Uddannelsen er engelsksproget.