Kandidat i integrerede fødevarestudier

Integrerede fødevarestudier ruster dig til at håndtere aktuelle problemer i forbindelse med produktion og forbrug af mad – fx overvægt, klimaforandringer eller fødevaresikkerhed.

Uddannelsen er engelsksproget.

Du studerer produktion, forarbejdning, distribution og forbrug af fødevarer set fra et natur-, sundheds- og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Hvordan formes vores fødevaresystemer af strukturer og aktører som politikere, forbrugere og industri? Du lærer at analysere udfordringerne og komme med bud på, hvordan systemerne kan designes, så de fx fremmer sundheden bedre, mindsker klimaaftrykket eller sikrer mad til verdens befolkning. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.

Mød os på: