Kandidat i integrerede fødevarestudier

Citat af Mette, studerende på integrerede fødevarestudier:

Integrerede fødevarestudier ruster dig til at håndtere aktuelle, komplekse problemer i forbindelse med produktion og forbrug af mad – fx overvægt, klimaforandringer eller bæredygtighed.

Uddannelsen er engelsksproget.

Du studerer fødevaresystemer med fokus på produktion, forarbejdning, distribution og forbrug af fødevarer i et tværfagligt perspektiv ved at bruge samfunds- og naturvidenskabelige metoder. Du lærer at analysere udfordringerne og komme med bud på, hvordan vi designer systemerne, så de fx fremmer sundheden bedre, mindsker klimaaftrykket og sikrer mad til verdens befolkning.

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.